Akutní steatóza jater

Akutní steatóza jater se v těhotenství vyskytuje především ve III. trimestru, a to vcelku vzácně, přibližně v poměru 1 : 13 000-15 000 těhotenství.

Prognóza je poměrně nepříznivá pro těhotnou i pro plod, letalita se však v poslední době výrazně zlepšila a klesla pod 20 % včasnou detekcí a pohotovou léčbou syndromu ukončením těhotenství.

Etiologie není přesně známa a vztahy k preeklampsii a k HELLP syndromu nejsou jednoznačně prokázány. Nelze vyloučit, že se všechny tři uvedené entity zčásti překrývají.

Klinický obraz začíná ze stabilizovaného stavu nechutenstvím, nauzeou, zvracením, únavností, bolestmi v pravém podžebří a v epigastriu. V závažných případech se připojí projevy hepatální encefalopatie a žloutenka.

Laboratorní výsledky svědčí pro zvýšenou hladinu jaterních transamináz. Je zvýšena bilirubinémie, snížen počet trombocytů, je prodlouženo aPTT. Nelze vyloučit známky nedostatečnosti ledvin s pozitivní bilancí vody, tvoří se hydrotorax a ascites. Po ukončení těhotenství celý syndrom i postižení jater ustupují spontánně, tekutiny se z dutin vstřebají.

Diagnostika:

  • • vyšetření zahrnuje celý soubor jaterních markerů i diferenciálně diagnostická kritéria preeklampsie a HELLP syndromu;
  • • zaměříme se na přítomnost hydrotoraxu se známkami dušnosti, někdy i s bodavými bolestmi v zádech pod lopatkami, zkontrolujeme dýchání poklepem i poslechem, popř. doplníme rtg snímek srdce a plic;
  • • stejným fyzikálním způsobem zkontrolujeme i břicho na přítomnost ascitu, doplníme ultrazvukové vyšetření břicha;
  • • výběrově lze ordinovat jaterní biopsii k potvrzení diagnózy.

Léčba:

  • • kauzální terapii neznáme - je indikace k ukončení těhotenství;
  • • symptomaticky jsou indikována hepatoprotektiva, doplnění koagulačních faktorů podle dohody s hematologem;
  • • neosvědčila se plazmaferéza, ani nárazové pulsní podání i.v. glukokortikoidů ve vysokých dávkách, ani medikace heparinem.

Anesteziologické aspekty:

  • • vyvarujeme se podávání anesteziologických přípravků ovlivňujících metabolismus jater (halotan) a významně závislých na jaterní clearance a na vylučování žluči;
  • • neuroaxiální blokády jsou kontraindikovány při trombocytopenii klesající progresivně pod 100-60 × 109/l, při významném deficitu plazmatických koagulačních faktorů se spontánním prodloužením aPTT a PT na 1,5-2krát vyšší hodnotu;
  • • při ascitu se hodnotí riziko břišního kompartmentového syndromu se stagnací krve v dolních končetinách a s nástupem oligurie.
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80