doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Kontaktní adresa
1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Pracoviště
Gynekologicko-porodnická klinika
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
Pracovní zařazení
Vedoucí lékař porodního sálu
e.mail:
parizek@porodnice.com


Vzdělání                
1978 – 1984         Univerzita Karlova v Praze, fakulta všeobecného lékařství
1974 – 1978         Střední škola, gymnázium v Praze
1966 – 1974         Základní škola, Zvole u Prahy/Davle


Zaměstnání            
1991 až dosud     Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
1987 -  1991         Gynekologicko-porodnické oddělení FN Bulovka,  Praha
1985 -  1987         Oddělení anesteziologie a resuscitace FN Bulovka, Praha 
1984 -  1985         Základní vojenská služba                         


Postgraduální vzdělávání
1994                     Kandidátská dizertační práce, titul CSc.(Porod a periduralní analgezie)
1992                     II.specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví
1989                     I.specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví
1987                     I.specializační zkouška v oboru anesteziologie a resuscitace


Členství v odborných společnostech
od roku 2000        člen  OAA (Obstetric Anaesthetists´Association)                     
od roku 1994        předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS JEP
od roku 1987        Česká společnost gynekologie a porodnictví JEP
od roku 1984        Česká společnost anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny JEP


Vědecké zájmy
porodnická analgezie a anestezie – bolest a stresová zátěž matky a dítěte u porodu
porodnická problematika těhotných žen po transplantaci orgánů
porodnická problematika těhotných žen s chorobami gastrointestinálního traktu


Priority v oborech anesteziologie a porodnictví
1988        zavedení kompletní metodiky epidurální analgezie u spontánního porodu do rutinní porodnické praxe v České republice
1992        aplikace opioidu sufentanilu v případě epidurální analgezie u spontánního porodu
1992        založení  systému postgraduálního vzdělávání v oblasti „Porodnické analgezie a anestezie“ (dosud vzděláno 400 osob)
1993        zavedení systému monitoringu situace v oblasti porodnické analgezie a anestezie v České republice
1997        aplikace lokálního anestetika ropivakainu v případě epidurální analgezie u spontánního porodu
2001        založení  systému postgraduálního vzdělávání v oblasti Intenzivní péče u rizikových těhotenství (název - Kritické stavy v porodnictví)
2002        aplikace lokálního anestetika levobupivakainu v případě epidurální analgezie u spontánního porodu
2003        založení Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anesthesia (AORA), nejvyšší stupeň anesteziologicko-porodnického vzdělávání v porodnické analgezii a anestezii v České republice
2004        vytvoření projektu odborné pomoci pomocí internetu SOS Porodnice

Přednášky / publikace
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80