MUDr. Jiří Kepák, CSc.

Kontaktní adresa: 625 00 Brno, Uzbecká 24

Adresa pracoviště: Úrazová nemocnice, Ponávka 6, 662 50 Brno
e-mail: j.kepak@unbr.cz

Osobní data
1941 narozen 22.7. v Brně
1958 absolvent Gymnázia v Brně, Antonínská
1964 absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
1969 atestace I.stupeň gynekologie a porodnictví
1975 atestace II.stupeň gynekologie a porodnictví
1985 CSc. v oboru gynekologie a porodnictví s prací: „Význam komplexního postupu při diferenciální diagnostice močové inkontinence u ženy“ (LF MU Brno)

Profesionální životopis
odborná průprava v oboru gynekologie a porodnictví a atestace I. a II.stupně (Krajská nemocnice České Budějovice, I.gyn.por.klinika Brno)
odborný asistent v oboru gynekologie a porodnictví (Masarykova univerzita – I.gyn.por.klinika Brno)
Gyn.por.klinika Fakultní nemocnice Brno-Bohunice – primář kliniky a zástupce krajského gynekologa
Nemocnice Milosrdných bratří Brno – primář gyn.por.oddělení
Gynekologické oddělení Masarykova onkologického ústavu
1994-dosud Úrazová nemocnice Brno – ústavní gynekolog
Členství ve společnostech
Člen České lékařské společnosti
zakládající člen České urogynekologické společnosti
člen urologické společnosti

Odborné publikace:
autor několika sdělení z oboru gynekologie a porodnictví a urogynekologie v Československé gynekologii, v časopise Gynekolog a Moderní gynekologie a porodnictví

Autor a režisér 4 odborných videofilmů pro lékaře, studenty FL a SZŠ i pro laickou veřejnost:
Matka a dítě (65 min.)
Prenatální diagnostika (40 min.)
Urethrovesicopexis sec. Marshall-Marchetti-Krantz modif. (22 min.)
Těhotensví a porod trojčat (20 min.)

Ocenění: Prenatální diagnostika – Cena Čs.televize 1991 Academia Videofilm Olomouc 1991

Zahraniční prezentace:
7.festival vědeckých filmů Paříž 1991 (francouzská verze)
4.světový festival Film+Video „Autour de la naissance“
Strasbourg 1995 (anglická a francouzská verze)

Aktuální vědecké zájmy:
traumatologická problematika v gynekologii a porodnictví, urogynekologie