MUDr. Jozef Záhumenský

Osobné údaje
•    Rodinný stav: ženatý, jedno dieťa
•    Národnosť: slovenská
•    Vek: 32 rokov
•    Miesto narodenia: Bratislava

Vzdelanie
1977 - 1985
Základná škola, Hronská ul.
Bratislava.
1985-1989
Gymnázium L. Novomeského
Bratislava, ukončené maturitnou skúškou 1989

1989-1995
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Bratislava, ukončené štátnymi záverečnými skúškami 1995, prospel s vyznamenaním

24.4.1998
Atestácia prvého stupňa z gynekológie a pôrodníctva, výborne prospel


28.5.2002
Atestácia II. stupňa na Gynekologicko pôrodníckej klinike SPAM, Bratislava,
prospel s vyznamenaním
Pracovná prax
1995 - apríl 1998
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb
Bratislava
funkcia: sekundárny lekár

apríl 1998 – august 2001
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb
Bratislava
funkcia: samostatne pracujúci lekár

august 2001 – september 2002
Gynekologicko porodnické oddelení, Nemocnice Ostrov,
Ostrov, Česká republika
funkcia: zástupca primára

október 2002 – doteraz
Gynekologicko porodnická klinika
1.LF UK a Fakultní nemocnice  Na Bulovce
Praha
funkcia: vedúci lekár pôrodného sálu

1.júna.2003 – doteraz
1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
funkcia: odborný asistent odbor gynekológia a pôrodníctvo


Profesionálne záujmy
vedenie pôrodu, operačné pôrodníctvo
ultrazvuková diagnostika v gravidite
endoskopické výkony (laparoskopie diagnostické, operačné, hysteroskopie diagnostické, operačné)
rozsah zvládnutých operačných výkonov – celé spektrum bežných gynekologických a pôrodníckych operácií, okrem rozsiahlych onkogynekologických operácií a operácií na prsníku

Záujmy a aktivity
šport (beh, inline korčule, cyklistika, tenis),
počítače (internet),
literatúra, najmä beletria
rocková hudba

Znalosť jazykov
anglicky, nemecky: aktívne
rusky, francúzsky: pasívne
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.