MUDr. Jozef Záhumenský

Osobné údaje
•    Rodinný stav: ženatý, jedno dieťa
•    Národnosť: slovenská
•    Vek: 32 rokov
•    Miesto narodenia: Bratislava

Vzdelanie
1977 - 1985
Základná škola, Hronská ul.
Bratislava.
1985-1989
Gymnázium L. Novomeského
Bratislava, ukončené maturitnou skúškou 1989

1989-1995
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Bratislava, ukončené štátnymi záverečnými skúškami 1995, prospel s vyznamenaním

24.4.1998
Atestácia prvého stupňa z gynekológie a pôrodníctva, výborne prospel


28.5.2002
Atestácia II. stupňa na Gynekologicko pôrodníckej klinike SPAM, Bratislava,
prospel s vyznamenaním
Pracovná prax
1995 - apríl 1998
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb
Bratislava
funkcia: sekundárny lekár

apríl 1998 – august 2001
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb
Bratislava
funkcia: samostatne pracujúci lekár

august 2001 – september 2002
Gynekologicko porodnické oddelení, Nemocnice Ostrov,
Ostrov, Česká republika
funkcia: zástupca primára

október 2002 – doteraz
Gynekologicko porodnická klinika
1.LF UK a Fakultní nemocnice  Na Bulovce
Praha
funkcia: vedúci lekár pôrodného sálu

1.júna.2003 – doteraz
1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
funkcia: odborný asistent odbor gynekológia a pôrodníctvo


Profesionálne záujmy
vedenie pôrodu, operačné pôrodníctvo
ultrazvuková diagnostika v gravidite
endoskopické výkony (laparoskopie diagnostické, operačné, hysteroskopie diagnostické, operačné)
rozsah zvládnutých operačných výkonov – celé spektrum bežných gynekologických a pôrodníckych operácií, okrem rozsiahlych onkogynekologických operácií a operácií na prsníku

Záujmy a aktivity
šport (beh, inline korčule, cyklistika, tenis),
počítače (internet),
literatúra, najmä beletria
rocková hudba

Znalosť jazykov
anglicky, nemecky: aktívne
rusky, francúzsky: pasívne
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80