as. MUDr. Vavřinková Blanka, CSc.

Narozena dne 3.2.1971 v Povážské Bystrici.

Vzdělání

1977 - 1985 - 7. ZDŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků ve Zlíně.
1985 - 1989 Gymnázium ve Zlíně, studium ukončeno maturitní zkouškou v roce 1989
1989- 1995 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem ukončeno státními závěrečnými zkouškami v roce 1995.


Postgraduální studium

1998 - atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2002 – atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví


Vědecká činnost

2001 – obhajoba kandidátské disertační práce na téma Vliv pervitinu a heroinu na průběh těhotenství.


Praxe

1995-2003 - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN – sekundární lékař
2003-dosud - 2. LF UK a Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol - odborný asistent a vedoucí oddělení


Hlavní oblasti zájmu

Perinatologie - problematika předčasného porodu, problematika drogové závislosti, péče o drogově závislé těhotné a těhotné na substituční terapii, prenatální diagnostika


Práce na grantových úkolech

2005-2007 – IGA MZ ČR NR 8450-3: Substituce buprenophinem u těhotných závislých na opioidech, její vliv na průběh těhotenství poporodní adaptaci novorozence a sociální adapataci


Členství v odborných společnostech


ČGPS, Sekce perinatální medicíny ČGPS, ČSL JEP


Spoluautor monografie Hematologické nemoci a poruchy v porodnictví a gynekologii, Triton 2004
Autor monografie Návykové látky v těhotenství, Triton 2006
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80