Diabetes a těhotenství

Těhotenství provázejí fyziologické metabolické změny charakterizované snížením hladiny glukózy nalačno mezi 8. a 12. týdnem a postupným zvyšováním hladiny inzulinu nalačno s vrcholem mezi 28. a 32. týdnem. Zvyšující se sekrece těhotenských hormonů ve tkáni placenty (progesteron, HPL, HCG, kortizol) vede ke změně senzitivity vůči inzulinu v periferních tkáních (zhoršená periferní utilizace glukózy). Dochází k nárůstu inzulinové rezistence. Při hladovění je zvýšená pohotovost ke vzniku ketoacidózy. V těhotenství diabetické matky dochází kromě změn v koncentraci glukózy také ke změnám v metabolismu aminokyselin a tuků, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu jak na počátku těhotenství (a působit teratogenně), tak v dalším průběhu těhotenství (mohou způsobit další postižení plodu). Výskyt vrozených vývojových vad u matek s diabetem 1. a 2. typu v těhotenství je v přímé souvislosti se stavem metabolické kompenzace v době koncepce a v prvních týdnech těhotenství. Je prokázána souvislost mezi hladinami glykovaného hemoglobinu a výskytem kongenitálních malformací. Mezi vrozené vývojové vady specifické pro diabetes patří syndrom kaudální regrese (porucha osifikace lumbálních obratlů, sakrální kosti, kostí dolních končetin), dále srdeční vady s transpozicí velkých cév či defekty septa, centrální nervový systém postihuje anencefalie a poruchy uzávěru neurální trubice, gastrointestinální a urogenitální systém pak ageneze či atrézie jednotlivých orgánů.

Klasifikace diabetu v těhotenství:

Dnes nejčastěji užívaná klasifikace diabetu v těhotenství je vytvořena podle doporučení National Diabetes Data Group (NDDG) z USA.

Základní rozdělení je na pregestační diabetes (onemocnění bylo známo již před těhotenstvím), tzn. diabetes mellitus (DM) 1. typu a DM 2. typu, které jsou dále klasifikovány podle přítomnosti komplikací, a na gestační diabetes (diagnostikován až v těhotenství), který je rozdělen na podskupiny A1 (u nás odpovídá poruše glukózové tolerance v těhotenství) a A2 (u nás gestační diabetes). Přiřazena je skupina, do které jsou zahrnuty pacientky s diabetem v předchozích těhotenstvích (viz tab. 10.13-1).

Tab. 10.13-1. Klasifikace diabetu v těhotenství

PREGESTAčNÍ DIABETES MELLITUS

•diabetes mellitus 1. typu

– bez komplikací

– s komplikacemi

•diabetes mellitus 2. typu

– bez komplikací

– s komplikacemi

•ostatní typy diabetu

GESTAčNÍ DIABETES MELLITUS

•A1 – mírnějšší forma (porucha glukózové tolerance)

•A2 – závažžnjšší forma (gestační diabetes mellitus)

Gestační diabetes v předchozím těhotenství

•klasifikace podle WHO se lišší pouze v nepřítomnosti skupiny s diabetem v předchozím těhotenství

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80