Diagnostika a léčba hrozícího předčasného porodu

Prevence a vedení předčasného porodu získává dnes ještě větší význam, neboť pokroky dosažené v neonatologii, infektologii, genetice a dětské chirurgii významně snižují morbiditu novorozenců z ostatních příčin.

Mezi nejčastější komplikace předčasně narozených novorozenců patří:
  • nemoc hyalinních blan (respiratory distress syndrome - RDS),
  • intraventrikulární krvácení v CNS,
  • otevřená tepenná dučej,
  • nekrotizující enterokolitida,
  • kožní dekubity,
  • crush syndrom.