Konzervativní léčba závažného krvácení

Stáhněte si:

Krvácení během těhotenství je nutno včas a vhodně řešit. Chirurgická léčba není zdaleka tak často nutná. Každý lékař musí ovládat (nejen porodník) musí ovládat správné postupy léčby krvácení.

Viz též Účelná hemoterapie v Porodnické encyklopedii

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.