Mateřská mortalita v ČR

Mateřská úmrtnost v České republice v roce 2006, její od r. 1991. Některé charakteristiky ve vybraných evropských zemích Index mateřské mortality za pětileté období 2002-2006. Hlavní příčiny mateřských úmrtí v ČR.

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.