Mateřská mortalita ve Velké Británii

Systematické sledování a analýza mateřské mortality probíhá ve Velké Británii již více než 50 let. V tříletých cyklech jsou centrální odbornou komisí anonymně zveřejňovány výsledky, formou tisku, CD nebo prostřednictvím internetu. Od roku 2000 se systém nazývá CEMACH (Confidential Enquiry into Maternal and Child Health).