Kritické stavy v porodnictví 2016

Pod záštitou a za osobní účasti  rektora – 1. LF UK v Praze  a také  pod záštitou děkana 1.LF UK v Praze proběhne  dne 10. prosince 2016 v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2014". Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Organizaci zajišťovala
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 666 
Fax +420-271 091 652 
aesculap-akademie.cz@bbraun.com 
www.aesculap-akademie.cz 

Místo konání akce
Národní muzeum (nová budova), Praha 1 
(budova bývalého Federálního shromáždění) 

Předběžný program pro lékaře ke stažení

 

9.prosince 2016
          registrace

Najdete nás také na FACEBOOKU

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova

Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS J. E. Purkyně

Univerzita Karlova

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.