Perinatální mortalita v ČR

Kolektiv autorů

Výsledky a analýza perinatální péče v České republice, poslední monitoring - rok 2007. Demografické charakteristiky. Vývoj perinatální úmrtnosti (PMR), mrtvorozenosti (SBR) a časné novorozenecké úmrtnosti (ENMR) v ČR od roku 1991.

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.