Poporodní poranění konečníku

Anatomie a fyziologie konečníku. Manifestní poranění. Skrytá poranění. Rizikové faktory. Diagnostické možnosti. Typy poranění: léze svěračů, pudendální neuropatie, ruptury m. puborectalis.

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.