Porodnické názvosloví

 • • Těhotenství: období od oplodnění vajíčka do konce porodu. Synonymum: gestace, gravidita.
 • • Těhotná žena: není nazývána pacientkou (fyziologické těhotenství není choroba). Synonymum: gravidní žena, gravida.
 • • Rodička: název pro již rodící ženu. Dále pak prvo-, druho-, třeti-, vícerodička. Synonymum: primipara, sekundipara, tercipara, multipara.
 • • Stará prvorodička: poprvé rodící žena ve věku nad 35 let. Synonymum: primipara vetus.
 • • Nedělka: žena po porodu, vstupuje do poporodního období, šestinedělí (puerperium).
 • • Prenatální péče: systém lékařské péče o těhotné ženy.
 • • Měření délky těhotenství: udává se v týdnech a v tzv. lunárních, tj. 28denních, měsících (menstruační krvácení se dostavuje ve stejných cyklech).
 • • Perinatální období (definice dle WHO): období, které začíná dokončeným 22. týdnem těhotenství (tj. 154. dnem od prvního dne poslední menstruace) a končí 7. dnem po porodu (tj. 7 x 24 hodin). Tento termín nelze zaměňovat se skutečným stářím plodu, které je o cca 2 týdny kratší, protože k oplodnění dochází při pravidelném menstruačním cyklu ženy přibližně jeho 14. den. Z tohoto důvodu někdy terminologicky rozlišujeme menstruační stáří proti gestačnímu stáří (viz dále).
 • • Gestační stáří: délka těhotenství od počátku oplození (syn.: fertilizační stáří).
 • • Menstruační stáří: délka těhotenství, jehož začátek se počítá od 1. dne poslední menstruace.
 • • Termín porodu: datum, kdy má podle výpočtu s největší pravděpodobností začít porod donošeného dítěte. Pouze 5 % dětí se rodí přesně ve vypočteném termínu. Připouští se tolerance 14 dní před a 14 dní po vypočteném termínu.

Metody k výpočtu termínu porodu:

–- Naegeleho pravidlo: k 1. dni poslední menstruace se připočte 7 dní a pak se odečtou 3 kalendářní měsíce (nutný předpoklad = pravidelná menstruace);

–- přibližné určení termínu podle data prvních pohybů plodu: u primipary se připočte 18 týdnů, u vícerodičky 20 týdnů (z předchozí zkušenosti cítí pohyby dříve);

–- ultrazvuková diagnostika podle biometrie plodu;

–- podle termínu oplozující soulože, těhotenství trvá v průměru 269 dnů;

–- odhad podle výše uložení děložního fundu;

–- cytologický odhad termínu porodu. 

 • • Embryonální období (embryo): období prvních 8 týdnů po oplodnění vajíčka, když první dva týdny se označují jako období blastogeneze.
 • • Fetální období (fétus, plod): období od 9. týdne těhotenství do porodu.
 • • Narození živého dítěte: úplné vypuzení nebo vynětí dítěte z těla matky, jestliže dítě projevuje alespoň některé ze známek života a má porodní hmotnost:

–- 500 g a vyšší,

–- nižší než 500 g, avšak přežije 24 h po porodu.

 • • Včasný porod (partus maturus): porod v termínu.
 • • Předčasný porod: porod před 37. týdnem těhotenství (do 259 dní od 1. dne poslední menstruace a do 245 dní od oplození) nebo v případě porodu dítěte o hmotnosti nižší než 2500 g ve vztahu k délce těhotenství.
  Klinická stadia předčasného porodu:

–- partus praematurus imminens - hrozící předčasný porod,

–- partus praematurus incipiens - počínající předčasný porod,

–- partus praematurus - právě probíhající předčasný porod (pozn.: termín "partus in cursu" není jazykově správný),

–- defluvium liquoris amnialis praecox - předčasný odtok plodové vody (syn.: PROM - premature rupture of membranes).

 • • Porod živého plodu: porod dítěte se známkami života nezávisle na hmotnosti a těhotenském stáří. U dětí s nižší hmotností než 500 g pak musí být známky života déle než 24 h. Známky života novorozence: dech nebo srdeční akce či pulsace pupečníku nebo aktivní činnost kosterního svalstva.
 • • Velmi nezralý novorozenec: hmotnost nižší než 1500 g.
 • • Extrémně nezralý novorozenec: hmotnost nižší než 1000 g.
 • • Respiratory distress syndrome (RDS): syndrom dechové nedostatečnosti (syn.: nemoc hyalinních blanek).
 • • Opožděný porod: porod v době, kdy délka těhotenství přesahuje 294 dní od 1. dne poslední menstruace nebo 280 dní od poslední ovulace (syn.: partus serotinus).
 • • Porod mrtvého plodu: porod mrtvého plodu s hmotností 1000 g a více (mrtvý plod - fetus mortuus).
 • • Potrat mrtvého plodu: potrat, kdy hmotnost mrtvého plodu (bez prokazatelných známek života - chybí dýchání, srdeční činnost, spontánní pohyb) je méně než 1000 g.
 • • Potrat živého plodu: živý plod (alespoň jedna prokazatelná známka života) o nižší hmotnosti než 500 g zemře do 24 hodin.

• Porodní hmotnost:

–- normální = 2500 - 4000 g,

–- podlimitní = nižší než 2500 g,

–- nadlimitní = vyšší než 4000 g,

–- obrovský plod = hmotnost vyšší než 5000 g.

 • • Těhotenské a novorozenecké období:

 

–- prenatální období = 1. - 40. týden;

–- perinatální období = období po porodu do 7. dne  života;

–- neonatální období:
- rané = 1.-7. den života dítěte,
- pozdní = 8.-28. den života dítěte.

 • • Eutrofický novorozenec: porodní hmotnost mezi 5. a 95. percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Hypertrofický novorozenec: porodní hmotnost nad 95. percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Hypotrofický novorozenec: porodní hmotnost pod 5. percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Zralý hypotrofický novorozenec: gestace trvá minimálně 37 týdnů, ale je podváha novorozence (podle směrodatné odchylky nebo percentilu).
 • • Perinatální mortalita: počet živě narozených novorozenců zemřelých do 7. dne po porodu (tzv. časná novorozenecká úmrtnost - ČNÚ) a mrtvě rozených (tzv. mrtvorozenost) na 1000 živě narozených dětí.
 • • Mateřská mortalita: počet zemřelých žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím na 100 000 živě narozených dětí.
 • • Porod (spontánní): proces, kdy kontrakce dělohy vedou k dilataci hrdla, k porození plodu porodním kanálem a k porodu placenty. Proces může být lékařským zákrokem změněn (operační porod).
 • • Porod (operační): fyziologické síly jsou doplněny nebo zcela nahrazeny (syn.: partus tokos).
 • • Eutokie: fyziologicky probíhající děložní činnost, pravidelná děložní činnost.
 • • Dystokie: z různých příčin nepravidelně probíhající porod.
 • • Porodní doby

 

I. doba porodní: začátek pravidelných kontrakcí, mající za následek rozevření hrdla, zajití branky; má dvě fáze:

–- doba do vytvoření porodní branky,

–- doba do zániku porodní branky;

II. doba porodní: začíná zajitím branky a končí porodem plodu; má tři fáze:

–- sestup velké části na pánevní dno,

–- rozpínání hráze,

–- prořezávání hlavičky;

III. doba porodní začíná porodem plodu a končí porodem placenty a plodových obalů, má dvě fáze:

–- odloučení placenty,

–- vypuzení placenty.

 • • Tokolýza znamená potlačení aktivity děložního svalstva, relaxaci myometria:

–- kompletní;

-– parciální (nižší dávka tokolytika zcela netlumí děložní kontrakce, ale snižuje pouze kontrakční amplitudy a frekvenci - např. při vedení předčasného porodu).

 • • Uterotonika: látky vyvolávající dlouhodobou kontrakci myometria.
 • • Uterokinetika: látky vyvolávající pravidelné kontrakce dělohy.
 • • Lékařské vedení porodu je soubor úkonů zajišťujících:

–- bezpečnost rodičky a plodu,

–- psychosociální komfort ženy,

–- mírnění porodních bolestí,

–- regulaci stresu matky i plodu,

–- regulaci délky porodu (nezaměňovat s neindikovaným zkracováním porodu!).

 • • Trimestr: třetina délky těhotenství:

–- I. trimestr = 1. - 12. týden těhotenství

–- II. trimestr = 13. - 28. týden těhotenství

–- III. trimestr = 29. - 40. týden těhotenství

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80