Resuscitace novorozence

Stáhněte si:

Resuscitace je soubor výkonů k okamžitému zajištění nebo obnovení základních životních funkcí – dýchání, krevního oběhu a vědomí. Podle literárních údajů (3, 5, 7) asi 10 % novorozenců vyžaduje po porodu specializovanou péči – popřípadě resuscitaci.

Viz též Resuscitace novorozence v Porodnické encyklopedii

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.