http://lekari.porodnice.cz

AORA 12.12.2015

Dne 12.12.2015 proběhl Academy of Obstetric Regional Anaesthesia and Analgesia (AORA).Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhl dne 12. prosince 2015 v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek na téma - novinky v porodnické analgezii a anestezii. 
Odborným garantem akce je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

AORA 12.12. 2015

Academy of Obstetric Regional Anaesthesia and Analgesia (AORA).Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhne dne 12.

Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví 2016

 Dne 10. prosince 2016 proběhne  v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2016". Odborným garantem akce je  doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Kurz porodnické analgezie a anestezie

Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhl dne 31. března 2012 v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze soubor přednášek na téma - porodnické analgezie a anestezie. Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pořádala Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČSL JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Aeskulap Akademií.

Kurz porodnické analgezie a anestezie

Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhl dne 26. března 2011 v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze soubor přednášek na téma - porodnické analgezie a anestezie. Odborným garantem akce je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pořádá Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČSL JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Aeskulap Akademií.

MUDr. Karel Liška

Kontaktní adresa
Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky,Apolinářská 18,128 00 Praha 2
E-mail: kliska@vfn.cz

Osobní data
nar. 24.9.1957 v Praze

Vzdělání
1973-1977 Akademické gymnasium, Štěpánská ulice, přírodovědecká větev
1977-1983 Fakulta dětského lékařství UK v Praze
1986 Atestace I.st. z pediatrie
1990 Nástavbová atestace z neonatologie