Traumatologie v souvislosti s těhotenstvím

Stáhněte si:

Trauma různé závažnosti postihuje 6-8% těhotných žen. Rizika: následný potrat, předčasný porod, abrupce placenty, fetomaternální transfuze, smrt plodu. Na management matky i plodu má vliv závažnost poranění, gestační věk, ale i děložní, placentární a fetální patofyziologie. Příčinou úrazů v graviditě jsou nejčastěji dopravní nehody (75%), dále pády (zejména ve III.trimestru), tupá poranění – přímé údery na břicho (domácí fyzické násilí), penetrující poranění (střelná, bodná), popáleniny.

Viz. též Traumatologická problematika v souvislosti s těhotenstvím v Porodnické encyklopedii

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.