Ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru

Ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru je závažný lékařsko-etický problém. Indikace k tomuto zákroku se účastní vždy odborníci více oborů.

Důvody k ukončení těhotenství po zákonem předepsaném 12. týdnu těhotenství mohou být z hlediska matky, z hlediska plodu nebo smíšené.

Indikace k ukončení těhotenství z hlediska plodu jsou:

 • • genetické,
 • • vrozené vývojové vady plodu neslučitelné se životem (obr. 2.5-35),
 • • mrtvý plod.

 

Zdraví ženy je při ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru ohroženo větší měrou, než je tomu při stejném zákroku v I. trimestru. Příčiny ohrožení ženy jsou:

 • • primární - např. fetus mortuus, kdy hrozí DIC a sepse,
 • • sekundární - následky související s výkonem ukončení těhotenství (mechanická poranění, hemoragie),
 • • kombinace obou předchozích příčin.

 

Ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru znamená pro rodičku těžké duševní trauma. Je povinností porodníka postupovat tak, aby její tělesná a duševní újma byla co nejmenší. Proto je nyní dávána přednost konzervativnímu postupu při ukončení těhotenství cestou vaginálního porodu za přispění účinných uterotonik, při účinné analgetické léčbě, po mechanické (laminárie) a farmakologické (prostaglandiny) přípravě děložního hrdla.

Potrat ve 4. měsíci a později se ve svém mechanismu liší od potratů v I. trimestru. Vejce nemůže opustit dutinu děložní bez vydatné dilatace děložního hrdla. Potrat probíhá ve třech dobách (otvírací doba, vypuzovací doba a doba k lůžku) jako u donošeného těhotenství, na rozdíl od jednodobých a dvoudobých potratů při nižším stupni těhotenství. Z toho důvodu je nutné počítat s obdobnými možnými komplikacemi i případnými operačními indikacemi jako u porodů ve III. trimestru, i když postupy s přihlédnutím ke stavu plodu jsou často odlišné.

K indukci děložní činnosti se podávají prostaglandiny (v dnešní době nejúčinnější uterotonika). Způsob podání prostaglandinů:

 • • perorálně,
 • • intravenózně,
 • • per vaginam:
 • – intracervikálně,
 • – transcervikálně: intraamniálně či extraamniálně,
 • •  intraamniálně přes stěnu břišní.

V poslední době je nejčastěji užívána aplikace prostaglandinů do intraamniální dutiny přes stěnu břišní. Takto podané prostaglandiny navozují rychle děložní činnost. Indukcí navozené děložní stahy jsou vnímány bolestivěji než u spontánního porodu. Bolestivý prožitek je psychicky prohlubován, protože odpadá naděje na narození zdravého dítěte, a tím i možný pozitivní stimul při prožívání často nadměrné děložní činnosti. Aby nebyl psychický stav rodičky nadměrně zatížen, a s ohledem na možné operační ukončení zákroku (např. revize dutiny děložní po vybavení plodu, manipulace s plodem), je nutné již při nástupu prvních děložních kontrakcí podat epidurální analgezii, kterou je možné kdykoli rozšířit na epidurální anestezii.

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.