Abdominální dekomprese

Metodu v polovině 50. let v Jihoafrické republice popsal a zavedl O. S. Heyns. Principem abdominální dekomprese je aplikace negativního tlaku nad břichem rodičky. Ženu obepíná od dolních končetin až po hrudník neprodyšný vak. Nad břichem a pod bedry je umístěn krunýř, který oddaluje vak od těla. V krunýři je otvor pro kontrolu ozev a zařízení k odsávání vzduchu. V systému pod vakem se vytváří tlak až o 60 mmHg nižší než je tlak atmosferický. Vak přitlačuje hrudník a dolní končetiny, pod krunýřem se zvětšuje obvod břicha cca o 8 cm. Děloha se zvedá, vejčitý tvar se mění ve sférický, čímž se zesiluje dilatační efekt kontrakce na děložní branku, na mateřské straně se zvyšuje krevní zásobení nad oblastí placenty. Rodička v době kontrakce řídí v I. době porodní sama stupeň dekomprese. Nastává podstatná úleva bolesti, navozená pravděpodobně změnou krevní distribuce (odstranění aortokavální komprese), relaxací svalstva přední stěny břišní a oblasti bederní. Od užívání abdominální dekomprese se postupně ustoupilo, protože vyžaduje speciální aparaturu, která může u rodičky vytvářet psychické zábrany, metoda je časově náročná, vytváření podtlaku je hlučné, je znesnadněn přístup při vyšetřování a monitorování rodičky. Bylo prokázáno zvýšené prokrvení dělohy za kontrakce, ale nebylo věrohodně prokázáno některými zastánci metody zmiňované zvýšené IQ u dětí, které byly s užitím abdominální dekomprese porozeny.

V České republice se v 60. letech teoreticky i prakticky metodě věnoval Antonín Doležal. Zkonstruoval dekompresní přístroj, se kterým určitou dobu pracoval na porodním sále Gynekologicko-porodnické kliniky Univerzity Karlovy v Praze (obr. 1. a 2).

Obr. 1: Zařízení k abdominální dekompresi: hadice s manometrem, otvor umožňuje kontrolu ozev plodu

Obr. 2: Měření krevního průtoku nad placentou scintilačním detektorem

Literatura

1. DOLEŽAL, A., HLAVATÝ, V. Increase in uterine blood flow in the first stage of labour during abdominal decompression as measured with 131I-HSA. Amer. J. Obstet. Gynec., 103, 1970, 2, p. 311–312.

2. DOLEŽAL, A. Problémy adaptace organismu na těhotenství a porod. Doktorská práce, 1974.

3. HEYNS, OS. Abdominal decompression in labour. Lancet, 96, 1960, 9.