Akutní steatóza jater

Akutní steatóza jater se v těhotenství vyskytuje především ve III. trimestru, a to vcelku vzácně, přibližně v poměru 1 : 13 000-15 000 těhotenství.

Prognóza je poměrně nepříznivá pro těhotnou i pro plod, letalita se však v poslední době výrazně zlepšila a klesla pod 20 % včasnou detekcí a pohotovou léčbou syndromu ukončením těhotenství.

Etiologie není přesně známa a vztahy k preeklampsii a k HELLP syndromu nejsou jednoznačně prokázány. Nelze vyloučit, že se všechny tři uvedené entity zčásti překrývají.

Klinický obraz začíná ze stabilizovaného stavu nechutenstvím, nauzeou, zvracením, únavností, bolestmi v pravém podžebří a v epigastriu. V závažných případech se připojí projevy hepatální encefalopatie a žloutenka.

Laboratorní výsledky svědčí pro zvýšenou hladinu jaterních transamináz. Je zvýšena bilirubinémie, snížen počet trombocytů, je prodlouženo aPTT. Nelze vyloučit známky nedostatečnosti ledvin s pozitivní bilancí vody, tvoří se hydrotorax a ascites. Po ukončení těhotenství celý syndrom i postižení jater ustupují spontánně, tekutiny se z dutin vstřebají.

Diagnostika:

  • • vyšetření zahrnuje celý soubor jaterních markerů i diferenciálně diagnostická kritéria preeklampsie a HELLP syndromu;
  • • zaměříme se na přítomnost hydrotoraxu se známkami dušnosti, někdy i s bodavými bolestmi v zádech pod lopatkami, zkontrolujeme dýchání poklepem i poslechem, popř. doplníme rtg snímek srdce a plic;
  • • stejným fyzikálním způsobem zkontrolujeme i břicho na přítomnost ascitu, doplníme ultrazvukové vyšetření břicha;
  • • výběrově lze ordinovat jaterní biopsii k potvrzení diagnózy.

Léčba:

  • • kauzální terapii neznáme - je indikace k ukončení těhotenství;
  • • symptomaticky jsou indikována hepatoprotektiva, doplnění koagulačních faktorů podle dohody s hematologem;
  • • neosvědčila se plazmaferéza, ani nárazové pulsní podání i.v. glukokortikoidů ve vysokých dávkách, ani medikace heparinem.

Anesteziologické aspekty:

  • • vyvarujeme se podávání anesteziologických přípravků ovlivňujících metabolismus jater (halotan) a významně závislých na jaterní clearance a na vylučování žluči;
  • • neuroaxiální blokády jsou kontraindikovány při trombocytopenii klesající progresivně pod 100-60 × 109/l, při významném deficitu plazmatických koagulačních faktorů se spontánním prodloužením aPTT a PT na 1,5-2krát vyšší hodnotu;
  • • při ascitu se hodnotí riziko břišního kompartmentového syndromu se stagnací krve v dolních končetinách a s nástupem oligurie.