Diabetes mellitus

Výskyt diabetes mellitus se odhaduje na 5 % všech těhotenství. Nejčastěji je zjištěn u těhotných v prenatální péči při pravidelné kontrole moči na obsah cukru. V době před těhotenstvím se nemusí jednat o diabetičku a její glykémie nemusí být zvýšena. Onemocnění je samostatně probráno v kap. 10.13.