Dítě diabetické matky

Soubor všech příznaků, které můžeme nalézt u novorozence diabetické matky, se nazývá diabetická fetopatie. Základním projevem je makrosomie plodu - novorozenec je obézní, jsou postiženy i vnitřní orgány (zvětšují se játra, srdce, nadledviny, mozek zvětšen není).

Novorozenci mají často hyperinzulinémii a hypoglukagonémii, jejichž důsledkem je hypoglykémie, nejčastěji mezi 1. a 5. hodinou života. Dalším problémem může být hypokalcémie, hypomagnezémie či prolongovaná hyperbilirubinémie, polycytémie.

Závěrem je třeba zdůraznit, že vzhledem k vyššímu ohrožení plodu a novorozence diabetické matky je důležité, aby pacientky s diabetem všech typů měly možnost porodit na pracovišti se zkušeným týmem odborníků, vybaveným neonatologickou jednotkou intenzivní péče (2, 6).