Eklampsie

Incidence: 0,2-5 % všech porodů, v 70 % vzniká po porodu, rekurence v dalším těhotenství je 10-35 %.

Prodromy: záškuby faciálních svalů, stáčení očí a poruchy vidění, silné bolesti hlavy, nauzea, bolest v epigastriu.

Klinický obraz: záchvat tonicko-klonických křečí navazující na těžkou preeklampsii přecházející do bezvědomí. Pro eklamptický záchvat je charakteristická mióza a hyporeflexie. Nakupení eklamptických záchvatů se nazývá status eclampticus, doprovázený kómatem. Stadium křečí ovšem může chybět, žena pak upadá přímo do kómatu (eclampsia sine eclampsia).

Komplikace: plicní edém, kardiální selhání, hepatorenální selhání, diseminovaná intravaskulární koagulace, ARDS, odchlípení sítnice, edém mozku, cerebrální krvácení, hypertonus děložní s abrupcí placenty, hypoxie plodu.

Diferenciální diagnostika: epileptický záchvat (mydriáza, hyperreflexie), hypoglykemické křeče, tumor CNS, předávkování kokainem, otravy, intrakraniální krvácení.

Léčba: zajištění dýchacích cest, monitoring vitálních funkcí, snížení kortikální iritability (barbituráty, benzodiazepiny, fenytoin), antihypertenzivní léčba (viz preeklampsie), korekce vnitřního prostředí a vodní bilance, prevence trombembolických komplikací, ukončení těhotenství.

Křeče vyžadují útlum, nejčastěji benzodiazepiny (midazolam) a svalovou relaxaci, k níž se užívá vekuronium. Je indikováno zajištění dýchacích cest a umělá ventilace. K pooperační systémové analgezii lze zvolit např. sufentanil.

Přípravky se podávají samostatnými perfuzory, periferní žilní přístup se změní nebo doplní centrálním. V závažných případech se zavede plicní katétr a intraarteriální měření krevního tlaku. Laktace se většinou zastaví. Pokud se přidruží komplikace (edém mozku, DIC, oligurie, ARDS ap.), vede se resuscitační péče navíc symptomaticky podle obvyklých postupů náhrady nebo podpory základních životních funkcí. Novorozenec je zpravidla hypotrofický, často vyžaduje resuscitaci ihned po vybavení, je chabý, obtížně udržuje tělesnou teplotu, metabolická acidóza je pravidlem. Novorozenec je indikován do neonatologické intenzivní péče v perinatologických centrech.

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.