Embolie plodovou vodou

Embolie plodovou vodou je velmi vzácnou a velmi kritickou příhodou s četností přibližně 1:80 000 porodů. Predispozice jako intenzivní děložní činnost nebo vysoké dávkování oxytocinu se nepotvrdila.

Etiologie: vyvolávajícím momentem je přestup amniální tekutiny do mateřského cévního řečiště. I minimální množství může mít kritické důsledky pro rodičku i plod. U matky je syndrom obdobný anafylatickému/septickému šoku, letalita přesahuje 50 %. Přeživší ženy mají až ve 26 % psychické a neurologické následky. Většina novorozenců přežije, ale neurologické následky jsou i u nich zjišťovány až v 50 %.

Klinický obraz začíná náhle extrémní dušností, výraznou cyanózou, vazokonstrikcí, hypotenzí, poklesem SpO2 pod 80 %. Často se přidruží křeče, záhy se připojí laboratorní i manifestní diseminovaná intravaskulární koagulace s poporodním konzumpčním krvácením.

Pozdější rozvoj akutního syndromu dechové tísně a akutního selhání funkce ledvin s anurií není vyloučen. Laboratorně lze v plicní cytologii matky prokázat protilátky plodu proti mateřskému séru a Zn-koproporfyrin. Snaha najít amniální korpuskulární fragmenty v cévním řečišti matky byla neúspěšná.

Léčba:

 • • těhotenství/porod se ukončí co nejrychleji;
 • • kauzální terapie ani účinná profylaxe nejsou známy;
 • • symptomaticky se zaměříme na zvládnutí hypoxémie a hypotenze, na profylaxi selhání ledvin, na vyloučení křečí;
 • • zajistíme si včas krevní rezervu, protože očekáváme podstatně zvýšenou krevní ztrátu ve III. době porodní, doprovázející konzumpční stadium koagulopatie.

Anesteziologické aspekty:

 • • jedná se o náhlý, překvapivý a kritický stav s rychlým rozvojem, který vyžaduje ofenzivní anesteziologický postup;
 • • okamžitě se odešlou vzorky na statim hemokoagulační vyšetření a na vyšetření plicních amyláz, cytologické vyšetření lze doplnit posléze, rozhoduje klinický obraz;
 • • objedná se deleukotizovaná erytrocytová masa do rezervy;
 • • kritické případy vyžadují analgosedaci, často i kurarizaci a umělou plicní ventilaci s okamžitým zařazením PEEP - endexspiračního přetlaku v hodnotě až 10 cmH2O (1,0 kPa);
 • • zavedení centrálního žilního katétru, často i plicnicového katétru a přímého arteriálního měření tlaku jsou indikována dříve, než se manifestují známky 4. stadia diseminované intravaskulární koagulace s krvácivostí v místech vzdálených porodnické oblasti;
 • • hypotenze se řeší doplněním oběhu krystaloidními roztoky s titračním podáváním dobutaminu a noradrenalinu ze samostatných perfuzorů. I kombinace s vysokou dávkou pentoxifylinu 300 mg nebo dokonce s pomalou infúzí nitrátu může být indikována;
 • • doplní se podáním nootropik - piracetamu v dávce 12 g/24 h;
 • • vysoké dávky a-metylprednizolonu nevedly ke zlepšení klinických výsledků;
 • • novorozenec vyžaduje neonatologickou intenzivní péči.