Gestační diabetes mellitus

Gestační DM je poruchou tolerance sacharidů různého stupně, která je poprvé diagnostikována v těhotenství a po porodu mizí.

Nejvýznamnější rizikové faktory pro vznik gestačního diabetu jsou: obezita, výskyt diabetu v rodině (zejména 2. typu), diabetes či porucha glukózové tolerance spojená s podáváním antikoncepce, porod velkého plodu nad 4000 g, porod mrtvého plodu, glykosurie na počátku těhotenství.

Diagnostický orálně glukózotoleranční test (oGTT) se provádí mezi 24. a 28. týdnem těhotenství (období s nejvyšší produkcí antiinzulinových hormonů a vysokým stupněm inzulinové rezistence). U pacientek s kumulací rizik doporučujeme vyšetření dříve s jeho opakováním mezi 24. a 28. týdnem těhotenství.

Doporučené hodnoty oGTT pro diagnózu gestačního diabetu:

 

Česká republika

WHO

0 min

5,5 mmol/l

5,0 mmol/l

60 min

8,8 mmol/l

 

120 min

7,7 mmol/l

7,8 mmol/l

Terapie

Úprava diety (rozložení denní dávky potravy na více menších dávek), doporučení tělesné aktivity (snížení inzulinové rezistence). Pokud nedojde k metabolickému zlepšení glykémií, je třeba zahájit podávání inzulinu.

Nejčastěji používané schéma terapie inzulinem je podávání malých dávek krátkodobě působícího inzulinu před hlavními jídly, někdy v kombinaci s večerní dávkou středně dlouho působícího inzulinu.

Na dobu terapie poskytujeme pacientce možnost selfmonitoringu zapůjčením glukometru (systém kontroly 1x týdně 6-7 denních hodnot, 1x týdně 1-2 denních hodnot).

Při terapii gestačního DM dietou vyšetřujeme pacientku v laboratoři 1x týdně (glykémie nalačno a další 1-2 hodnoty postprandiální).

Hranice glykémie jsou prakticky stejné jako u pregestačního diabetu, tzn. glykémie nalačno nižší než 5,0-5,5 mmol/l a glykémie 1 hodinu po jídle 7,8 mmol/l (1, 4, 8).

Průběh těhotenství a porodu

Pravidelné porodnické a UZ kontroly (růst plodu, množství plodové vody, flowmetrie) - viz pregestační diabetes.

Pacientky při pečlivém sledování ponecháváme do spontánního nástupu děložní činnosti, po termínu porod indukujeme.

Podávání inzulinu se přerušuje ihned po porodu, kontrolujeme glykémie. Dále doporučíme provedení oGTT do 3-6 měsíců po porodu.

Anesteziologické aspekty:

  • • diabetes mellitus - předtěhotenský výrazněji, ale i v těhotenství vzniklý - je zdrojem nejenom náhlých hypoglykemických příhod, ale i patologie plodu. Žaludek diabetické těhotné se vyprazdňuje ještě pomaleji než u zdravých těhotných;
  • • peripartálně a zejména v souvislosti s císařským řezem a s pooperačním obdobím je nutné pravidelné vyšetřování glykémie glukometrem v intervalech po 4 hodinách do stabilizace stavu;
  • • k vyšetření připojujeme vzorek moče na přítomnost cukru a acetonu, v plazmě se hodnotí kalémie, která bývá snížena, bilancuje se příjem a výdej tekutin;
  • • infúze glukózy, nejčastěji v 10% koncentraci, bývají kryty inzulinem, který je podáván ze samostatného perfurzoru simultánně s kapající infúzí. Odhadem je nutný přívod 150 g glukózy/24 hodin, inzulin v dávce 1 m.j. kryje 3-5 g glukózy. K úpravě glykémie napomáhá současné podávání infúze s obsahem rozvětvených aminokyselin;
  • • k infúzi glukózy pravidelně připojujeme samostatné podávání kalia ve formě 7,45% KCl. Při dostatečné diuréze je denní potřeba 40-60 mmol/24 hodin. Kalémii zpočátku kontrolujeme po císařském řezu dvakrát denně;
  • • pokud se nedostaví komplikace, např. infekční či poporodní, lze stabilizaci stavu předpokládat přibližně do 5 dnů.