Hepatitidy

V souboru hepatitid jsou v současné době známy nozologické jednotky A-G.

Etiologie: vyvolavatelé jsou specifické viry, které u hepatitidy A a E jsou přenosné vodou - kontaktem, stravou, zatímco ostatní jsou přenosné krví, popř. vdechováním zakrvavělého aerosolu při některých výkonech, jako je tracheální intubace u kašlající ženy, při odsávání zakrvavělého sekretu z dýchacích cest otevřeným systémem při tokolytickém plicním edému ap.

K uvedené skupině virových hepatitid se volně přidružuje infekce způsobená virem nazvaným TTV (transfusion transmitted virus), který byl náhodně objeven v USA při testování zdravých dárců krve. Dnes je o něm známo, že až 14 % obyvatelstva v České republice může být jeho nosičem. Jeho klinický obraz s únavností, se zvýšenými jaterními testy po krevních náhradách se může jevit tak nespecifický, že této možnosti onemocnění je zatím věnována malá pozornost.

Klinický obraz: hepatitidy obecně se projevují celkovou únavností, nechutenstvím a neurčitým tlakem v pravém podžebří, jsou zvýšeny aminotransferázy AST, ALT, v moči je přítomen urobilinogen.

V porodnictví se považuje ze nejvíce rizikovou hepatitida E (HEV). Je sice vzácná, její původní zdroj a nositel bývá často ze zahraničí - z Jihovýchodní Asie. V těhotenství je doprovázena vysokou letalitou těhotné selháním jater až ve 30 %, plod je letálně ohrožen v 15 %.

Diagnostika a léčba:

• v anamnéze je třeba myslet na globalizaci - nadnárodní kontakty, turistiku; k diferenciální diagnostice je možná jaterní biopsie;

• kauzální terapii dosud postrádáme, o transplantaci jater při selhávání nejsou dostatečné údaje; nemocné je předepsán klidový režim, podávají se hepatoprotektiva;

• léčebná taktika odpovídá hepatitidám, izolace na infekčním oddělení a oznamovací povinnost jsou předepsány.

Anesteziologické aspekty:

  • • vyvarujeme se podávání látek s nežádoucími účinky na jaterní parenchym a/nebo závislých na hepatální clearance;
  • • je třeba striktně respektovat požadavek nedopustit hypoxémii a hypotenzi;
  • • při volbě anestezie se doporučuje dát pokud možno přednost neuroaxiální anestezii před celkovou anestezií;
  • • poučíme personál, vyzveme k dodržování všech bezpečnostních předpisů specifikovaných pro infekce přenášené kontaktem, vodou, obsahem gastrointestinálního traktu a krví.