Infekce virem herpes simplex (HSV)

U predisponovaných žen, nosiček viru, nastává akutní exacerbace erupcí až ve 2 %. Těhotné virus neohrožuje, plodu hrozí zvýšená morbidita, po narození se stává nosičem.

Léčba: místní aplikace antivirotik je možná, při rozsáhlejších projevech, při oční formě, při opakovaných výsevech je indikováno přeléčení systémovou virostatickou léčbou, i když plný úspěch není zaručen.

Anesteziologické aspekty: věnujeme pozornost zejména hygienickým požadavkům při anesteziologické péči o pacientku, aby nedošlo k rozšíření.