Onemocnění nachlazením

Podávání kyseliny acetylsalicylové v pokročilém těhotenství mění funkci trombocytů, i když jejich počet zůstane nesnížen. Kyselině acetylsalicylové je připisován i vyšší výskyt předčasného odlučování placenty, a to i tehdy, jsou-li denní dávky nízké.

Paracetamol per os, nebo v i.v. parenterální formě jeho prekurzor propacetamol, se prozatím jeví v dávce 1 g/24 h jako přijatelný. Předávkování je hepatotoxické, za možnou letální dávku se považuje 5-7 g paracetamolu. Hepatotoxicita je významně potencována u těhotných s postižením jaterních funkcí. Okamžitě má být podáno antidotum - N-acetylcystein v perorální formě. Dále se pokračuje déletrvajícím infúzním podáváním N-acetylcysteinu podle dávkovacího schématu doporučeného ve Pharmindexu. Pokud není okamžitě N-acetylcystein k dispozici a po požití vysoké dávky před méně než 30 minutami je vhodné navodit zvracení. Není-li u těhotné na první pokus snadné, nesnažíme se je vynutit a ihned podáme práškové aktivní uhlí v dávce 1 polévkové lžíce na 150 ml vody. Parenterální podávání N-acetylcysteinu pokračuje při hospitalizaci, opakované podávání aktivního uhlí (enterosorpce, střevní hemodialýza) rovněž.