Traumatologická problematika v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím

Počet traumat se v současné době stále pozvolna zvyšuje. Bezpečnostní prvky vybavení osobních vozů se sice zlepšují, ale k nárůstu dopravní nehodovosti uvedené skupiny žen vede celková změna životního stylu i specifické úrazové mechanismy, charakteristické především pro poslední trimestr těhotenství:

 • • největší podíl na incidenci má dopravní nehodovost v osobní automobilové dopravě;
 • • podstatně méně je zastoupeno domácí násilí v sociálně problémových rodinách (obě skupiny zahrnují především tupá traumata);
 • • nejnižší výskyt představují pády z výšky při sebevražedných aktech i v náhodných situacích a střelná poranění;
 • • specifickou kapitolu tvoří znásilnění těhotných žen a kriminální činy se zavedením cizích těles do pochvy, popř. kriminální potraty.

začátku těhotenství se traumatologická problematika významně neliší od netěhotných žen. Zájem ženy a péče o ni je naprosto prioritní. Přesto se doporučuje u všech traumat žen v reprodukčním věku provést již při příjmu k hospitalizaci test, který ověří, zda žena je či není těhotná, pokud sama kompetentně tuto otázku nezodpoví.

Pokud se jedná o těhotnou, volí se přípravky, které další vývoj plodu neovlivní nežádoucím způsobem.

pokročilém těhotenství, tj. přibližně v jeho posledním trimestru, má topografie dělohy s placentou a plodem morfologický i funkční význam. Totéž se vztahuje na prsy s produkcí kolostra. Děloha jako těžké těleso s nestlačitelným obsahem má zásobující cévy především retroperitoneálně v oblasti děložního istmu. Při pohybu děložního těla jsou kineticky namáhány a snadno vznikne jejich mikrotraumatizace.

Dopravní nehody

Při deceleraci, tj. náhlém zpomalení rychlosti, se vlivem působení setrvačné síly děloha pohybuje vůči vnitřním stěnám břišní dutiny. Tupý úder i nevelké síly zevně na přední stěnu břišní se přenese na celou dělohu i na její heterogenní obsah. To snadno vede k postupnému předčasnému odlučování lůžka a ke všem jeho nepříznivým následkům pro matku i plod. Tento mechanismus zvýší děložní dráždivost a nevylučuje iniciaci předčasného porodu.

Úrazový mechanismus postihne při deceleračním mechanismu i ženu správně zajištěnou samonavíjecím bezpečnostním pásem a s aktivovaným air-bagem. Kromě kinetiky dělohy hrozí tupý úder i v oblasti zvětšených prsů. Snadno v nich vzniknou hematomy s porušením mlékovodů.

Pro těhotné, které v pokročilém stupni těhotenství utrpí dopravní nehodu bez zajištění bezpečnostním pásem, je více typické "trauma palubní desky". Náraz s posunem směrem dopředu, deformace vozu vede k rozlomení kostěného pánevního kruhu a ke krvácení v této oblasti s velkou krevní ztrátou. Při poloze plodu hlavičkou ve vchodu pánevním se často přidruží poranění hlavy dítěte. Nitrolebeční krvácení je důsledkem násilného posunu ve volných švech. Plod lze podobně jako těhotnou zachránit pouze velmi rychlým transportem na vysoce specializované pracoviště. Rtg snímek pánve potvrdí rozlomení pánevních kostí i podezření na trauma plodu. Následuje okamžitý císařský řez, CT hlavy novorozence a neurochirurgický výkon s evakuací kritického hematomu. Časový faktor a týmová práce zkušených odborníků jsou rozhodující.

Léčba:

 • • decelerační trauma je v pokročilém těhotenství časté a jeho vývoj je v prvních hodinách většinou pozvolný;
 • • je třeba zjistit úrazový mechanismus od lékaře zdravotnické záchranné služby;
 • • je indikována hospitalizace vzdor počátečnímu poměrně klidnému stavu;
 • • příjmové vyšetření břicha ultrazvukem opakujeme i za celkově uspokojivého stavu asi po 6 hodinách;
 • • monitorace stavu matky, kontrola stavu plodu i děložní aktivity a kontrola prsů si vyžadují přijetí do intenzivní péče;
 • • ke konziliárním lékařům patří pravidelně traumatolog, porodník, neurolog a odborník zobrazovacích metod;
 • • v prvních hodinách žena lační pro možnost neodkladného ukončení těhotenství/porodu císařským řezem - včas je informován anesteziolog;
 • • zajistí se periferní i.v. vstup v každém případě, i za stabilizovaného stavu se podávají krystaloidní roztoky - nejčastěji Ringerův roztok v kombinaci s 5% roztokem glukózy;
 • • prsy se ošetří po kontuzi lokálně lehkým stažením a studeným obkladem.

Domácí násilí

Většinou se jedná o tupá poranění, která mají obdobný ráz jako dopravní úrazy - místa poranění bývají vícečetná. Pečlivě dokumentujeme:

 • • mechanismus úrazu, známky obrany,
 • • gynekologicko-porodnický nález,
 • • celkový nález traumatických změn - vhodná je fotodokumentace poraněných míst poté, kdy jsme informovali ženu při vědomí a vyžádali si souhlas u ženy s kompetentním jednáním a chováním.

Léčba je obdobná jako ve výše popsaných případech. I zde konzultujeme zkušeného traumatologa, popř. neurologa, a vhodná je i návštěva klinického psychologa a sociální pracovnice.

Střelná poranění

Jsou poměrně vzácná a v jejich skupině je ještě vzácnější poranění plodu. Často se v oblasti dělohy a plodu jedná o zástřel.

Léčba:

 • • je obdobná jako při poranění pánevních kostí;
 • • rychlý transport na úměrně vybavené pracoviště, avízo je nutné;
 • • rozhoduje rychlá diagnostika, zda bylo poraněno břicho, zda se jedná o zástřel a v jaké anatomické oblasti, zda je plod živý a životaschopný - nejvhodnější je CT diagnostika;
 • • akutní císařský řez se připojuje k revizi dutiny břišní;
 • • operace novorozence se indikuje poté samostatně podle jeho střelného poranění.

Znásilnění v těhotenství

Nejčastěji se jedná o těhotenství v I. trimestru a na začátku II. trimestru.

Léčba je obdobná jako při znásilnění netěhotné ženy:

 • • pečlivě dokumentujeme všechny časové údaje včetně průkazu těhotenství již probíhajícího - nelze vyloučit následné forenzní řešení, kdy může přijít v úvahu i diskuse o otěhotnění za již probíhajícího těhotenství;
 • • doporučíme těhotné odběry na pohlavně přenosné choroby včetně HIV; pokud je žena odmítne, uvedeme její rozhodnutí v dokumentaci s podpisy navrhujícího lékaře, těhotné a nestranného svědka s přesným časovým určením;
 • • doporučíme kontakt klinického psychologa - vhodněji psycholožky.

Traumatizace při zavedení cizích těles

Problematika je obdobná jako u netěhotných. Prokrvení zevních rodidel a pochvy a jejich zranitelnost jsou zvýšeny. Infekce hrozí vzestupem v dobře prokrvované a prosáklé tkáni.

Léčba má týž algoritmus jako u netěhotných:

 • • je vhodná fotodokumentace, popř. i kolposkopická dokumentace, cizí těleso se po šetrné extrakci rovněž dokumentuje popisem i fotograficky;
 • • vyšetří se mikrobiální osídlení pochvy;
 • • ošetří se trauma obvyklým chirurgickým postupem;
 • • protitetanová profylaxe je indikována, pokud poslední přeočkování bylo před více než 5 lety, popř. při nejistotě o očkování;
 • • empirické, necílené zajištění antibiotiky je indikováno při penetrujícím poranění poševních stěn, dále při traumatu, kde se jedná již o zastaralé poranění, které je starší než 6 hodin, při známkách zánětu, zejména v kombinaci se zvýšenou teplotou, a při současném poranění konečníku: volí se širokospektrá antibiotika včetně kombinace s antianaerobně účinným metronidazolem;
 • • je indikována hospitalizace, odmítnutí hospitalizace vyžaduje podpis negativního reverzu.