Život ohrožující krvácení (ŽOK) v těhotenství

Stáhněte si:

Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení - doporučený postup (schváleno odbornými společnostmi (ČGPS, ČHS, ČSTH, ČSARIM, ČSIM).

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.