Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM)

Alergie na bílkovinu kravského mléka
Alergie na bílkovinu kravského mléka

Pro alergii na bílkovinu kravského mléka se běžně používá zkratka ABKM. ABKM je nejčastější potravinovou alergií u dětí. Její výskyt u kojenecké populace se pohybuje kolem 2 %.U dětí do 3 let diagnostikujeme nejčastěji alergii na bílkoviny mléčné syrovátky (β-laktoglobulin či velmi vzácně na α-laktalbumin). U 80 % z nich se jedná pouze o přechodnou záležitost způsobenou nezralostí enzymů, které štěpí tyto bílkoviny v zažívacím ústrojí, a do konce 3. roku věku dochází k rozvoji tolerance.

Alergie na bílkovinu  mléčného  tvarohu (kasein) je u dětí do 3 let méně častá, ale pokud se objeví, většinou přetrvává až do dospělého věku. Někteří odborníci však popírají souvislost této alergie s ABKM malých dětí a tvrdí, že tato alergie se může rozvinout teprve po 10. roce věku. ABKM se projevuje buď u uměle živených dětí (náhradní kojenecká  mléka jsou vyráběna z mléka kravského), či po zavádění mléčných příkrmů. Výjimkou z tohoto průběhu je ABKM kojených dětí. ABKM nelze zaměňovat s neschopností štěpit mléčný cukr (odborně  intolerance  laktózy).

Dramatické reakce na bílkoviny kravského mléka provázené okamžitým nástupem projevů alergie (pokles krevního tlaku a šok) se objevují pouze u malého procenta dětí. Polovina dětí s ABKM má klinické příznaky do 1 týdne po konzumaci kravského mléka či produktů, které ho obsahují. ABKM je nepravděpodobná, jestliže dítě plně snáší bílkovinu kravského mléka déle než 3 měsíce.

Stolice s hlenem a krví u 6,5 měsíčního kojence s alergií na bílkovinu  kravského mléka:

Klinické projevy ABKM bývají velmi variabilní, s různou četností výskytu:

  • typický je chronický průjem s možnou příměsí hlenu a krve, neprospívání, zvracení, jícnový reflux a břišní koliky,
  • velmi časté jsou projevy kožní: vyrážka nejčastěji charakteru kopřivky, zhoršení projevu atopického  ekzému,
  • nejméně  často se objevuje  chronické  zahlenění, "zadní" rýma a astma se zánětem spojivek.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. a prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015