Fyziologický vývoj vidění od narození

Fyziologický vývoj vidění od narození - obrázek
Fyziologický vývoj vidění od narození - obrázek

Vývoj zraku není při narození dítěte zcela ukončen  a pokračuje  i po narození. Zrakové funkce jsou pak výsledkem  rozvoje a součinnosti  samotného oka, zrakových drah a zrakových center v mozkové kůře.

Zrakové  funkce  znamenají  celý soubor  parametrů, které můžeme sledovat a u dětí postupně  doplňovat. Na prvním místě se mluví o zrakové ostrosti, která představuje jen kvalitu vidění (v centrální oblasti sítnice). Dalšími funkcemi  jsou rozsah zorného pole (vyjadřující  funkci periferní sítnice), kontrastní citlivost, barvocit, prostorové vidění, adaptace na světlo a tmu a další.

Všechny tyto funkce se postupně po narození rozvíjejí, a proto je třeba jim věnovat náležitou pozornost v příslušném období vývoje, aby se předešlo nenapravitelným chybám, které by mohly dítě v dalším životě limitovat.

 

 

Věk dítěte

Stupeň vývoje

Orientační posouzení

Po porodu

Dítě vidí černobíle, jen obrysy – světlo a stín

Oči mají stejnou šedomodrou  barvu, většinu času jsou zavřené

2. týden

Postupné dozrávání buněk odpovědných  za vidění ve dne a barevné vidění (tzv. čípků)

Stejně jako předchozí

1. měsíc

Dítě začíná sledovat větší předměty (počátek fixace – souvisí s rozvojem čípků v oblasti centrální oblasti sítnice, tzv. žluté skvrny)

Podle odrazu světla na rohovce sledujeme  postavení očí (podrobněji viz 3. měsíc vývoje), není-li nápadné šilhání, třes očí nebo jiné nápadnosti

2. měsíc

Začínají se vytvářet pevné vztahy mezi oběma očima (počátek tzv. binokulární fixace)

Stejně jako předchozí.  Dítě sleduje obličej po přiblížení  (na 20 cm) a evidentně reaguje na přítomnost  matky

3. měsíc

Počátek centrální fixace, základy pro vznik prostorového  vidění (oko začíná fixovat stabilně místem nejostřejšího vidění ve žluté skvrně, kde je největší koncentrace  čípků)

Podle odrazu světla (např. lampy, okna ap.) na rohovce posuzujeme postavení oka. Odraz musí být na každé rohovce na stejném místě. Nebo na fotografiích (při použití blesku) sledujeme  pravidelnost (symetrii) a barevnou shodu červeného reflexu zornic (odraz světla od sítnice)

4. měsíc

Počátek rozvoje akomodace – tj. dětské oko začíná být schopno střídavě zaostřit blízké i vzdálenější předměty

Dítě zafixuje nepohyblivý  kontrastní předmět (např. šachovnici) na 50 cm. Sleduje pohybující  se nekontrastní předmět (např. klubíčko červené vlny nebo plyšová hračka)

5. měsíc

Centrální fixace je již trvalá

Zakrytím jednoho oka můžeme orientačně  porovnat případné hrubé stranové rozdíly ve vidění (zakrytím špatně vidoucího oka se dítě nebrání – nic se pro něj nezměnilo)

6. měsíc

Rychlé zlepšování zrakové ostrosti díky plnému dokončení  vývoje žluté skvrny v centru sítnice. Dítě rozpozná obličeje na větší dálku, oblíbené hračky identifikuje mezi více objekty

Dítě rozpozná nejbližší osoby, cíleně hledá předměty. Pohybem nekontrastního předmětu (např. červené klubíčko)  na straně, sledujeme  orientační rozsah zorného pole. Důležitý je moment, kdy dítě na pohyb zareaguje

9.–12. měsíc

Upevňování vzájemné spolupráce obou očí. Vytváří se jednoduché prostorové  vidění

Dítě sahá po menších předmětech a dokáže je položit na přesné místo

3. rok

Dokončení  reflexů a funkcí pro dobré prostorové  a ostré vidění do všech vzdáleností

Po vysvětlení je dítě schopno pojmenovat obrázky běžných zvířat a věcí na vzdálenost 6 m a rozpoznat základní barvy

5.–6. rok

Stabilizují se vytvořené funkce, upevňuje  se prostorové  vidění, schopnost spolupráce  obou očí

Dítě je schopno u lékaře podstoupit složitější vyšetření pro posouzení zrakových funkcí

V České republice je závazný časový plán preventivních očních prohlídek  dětí a dorostu u dětského lékaře (pediatra), a to ve věku:

4 měsíce → 8 měsíců → 12 měsíců → 18 měsíců → 3 roky → 5 let → 7 let → 9 let → 11 let → 13 let → 15 let → 17 let

 

Autoři: Pavel Rezek, Anna Zobanová
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015