Inkubátor – první obydlí?

Inkubátor – první obydlí?
Inkubátor – první obydlí?

Na udržení tělesné teploty vynakládá nezralý novorozenec velké množství energie, která mu pak jinde schází. Inkubátor slouží jako prostředek termoneutrálního prostředí k udržení optimální teploty. Miminko je uložené v inkubátoru v měkkých dekách, aby se cítilo dobře, pohodlně.

U nezralých  novorozenců dochází k rychlé ztrátě tepla z několika  příčin. Jednou z nich je větší poměr hlavy vůči povrchu těla, proto je jeho hlavička po porodu co nejdříve kryta připravenou čepičkou či plenou. Nezralí novorozenci mají nedostatek podkožní bílé tukové tkáně a současně nedostatek zásobního hnědého tuku, který se ve větší míře začíná ukládat až od 36. týdne těhotenství. Ke snížení produkce tepla přispívá i nezralost mozkové tkáně a hormonálního systému. Nezralým novorozencům chybí schopnost tvorby tepla chladovým třesem, proto po porodu dle stupně nezralosti potřebují teplotu okolního prostředí 34–38 °C.

Časné podchlazení nezralého novorozence může zvýšit spotřebu  kyslíku v organismu a tím zhoršit adaptaci dýchání a oběhu a způsobit i další metabolické problémy.

Jak dlouho nezralý novorozenec v inkubátoru bude, závisí na mnoha okolnostech. Čím rychleji se bude uzdravovat a stabilizovat, tím rychleji všechny hadičky a přístroje budou z jeho okolí mizet. Všechny děti se ošetřují ve tříhodinových intervalech, kdy se přebalují, kontrolují, krmí. Tento interval vychází z fyziologie donošeného zdravého novorozence, který se také spontánně budí ke krmení nejčastěji po 3 hodinách.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015