Jícnový reflux a refluxní nemoc jícnu v kojeneckém a batolecím věku

Jícnový reflux a refluxní nemoc jícnu v kojeneckém a batolecím věku
Jícnový reflux a refluxní nemoc jícnu v kojeneckém a batolecím věku

Jícnový reflux (odborně gastroezofageální reflux; dále GER) neboli regurgitace je samovolné vniknutí obsahu žaludku do jícnu. Tato situace se může, ale nemusí projevit ublinkáváním až zvracením.

Jedná se o velmi častý projev, jenž se objevuje více než 1x za den u 40 % všech novorozenců a kojenců. Jícnový svěrač, který refluxu brání, není při narození potřebně vyvinutý a dorůstá teprve v prvních dvou letech života. Maximum výskytu GER je v prvních čtyřech měsících života. U 25–50 % dětí pak jeho příznaky vymizí do 6 měsíců života, u 75–80 % do 12 měsíců života a u 95–98 % do 18 měsíců života. Reflux považujeme za normální stav. V zahraniční literatuře se používá termín happy spitters = veselí ublinkávající kojenci

Pouze pokud se u dítěte objeví některý z doprovodných vedlejších příznaků, stává se reflux jevem nežádoucím a je třeba na něj pohlížet jako na nemoc. Mluvíme o refluxní nemoci jícnu (anglicky Gastroesophageal Reflux Disease; dále GERD). Z dětí, které ublinkávají, má asi 12 % klinické projevy refluxní nemoci jícnu.

Mezi klinické projevy refluxní nemoci jícnu v průběhu prvních dvou let života patří:

  • neklid, zvýšená dráždivost, bolestivý pláč, bolestivé regurgitace či zvracení; v začátcích dítě dobře a s chutí pije, bolestivá epizoda se objevuje většinou mezi 10–60 minutami po napití a nemusí být vždy doprovázená viditelným zvracením; situace se zhoršuje zejména v pozdním odpoledni a ve večerních hodinách,
  • odmítání pití a následné neprospívání na podkladě extrémní podrážděnosti při dlouhotrvající neléčené refluxní nemocí jícnu; tento stav vede k významnému narušení sliznice jícnu, která se tak stává bolestivou již při polknutí prvních doušků mléka a pláč z hladu tuto situaci dále zhoršuje,
  • zakuckávání až dušení způsobené vdechováním mléka, zápal plic po vdechnutí mléka, zástavy dechu až tzv. epizody ohrožující život dítěte (zkr. ALTE),
  • záchvaty kroutivého (odborně: dystonického) propínání se do oblouku často s nápadným stáčením hlavičky; odborně se tyto příznaky nazývají  Sandiferův syndrom.

Faktorem ovlivňujícím závažnost klinických projevů GER je míra nezralosti dolního jícnového svěrače, doba trvání onemocnění, kyselost žaludečních šťáv a odolnost (samočisticí schopnost) sliznice jícnu.

Při významnějším ublinkávání (větší objem po každém jídle) či při některém z příznaků refluxní nemoci jícnu je třeba se na dalším postupu poradit se svým praktickým lékařem pro děti a dorost.

Při akutních situacích jako je zástava dechu s krátkodobým promodráním, nebo dokonce ALTE po vdechnutí mléka je nutné neprodleně zavolat lékařskou pohotovost. Někdy se tyto zástavy dechu (odborně: apnoické pauzy) mohou projevit jako alarm monitoru dechu dítěte. 

 

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., MUDr. Hana Kolářová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha