Dítě A-Z - Očkování a nemoci dětí

Ostatní příznaky - obrázek
Projevy ztíženého dýchání (odborně dušnost nebo dyspnoe), mezi projevy dušnosti patří obtížný a slyšitelný nádech vznikající při nádechu na podkladě zúžení dýchacích cest v oblasti hrtanu (odborně stridor), který představuje nejčastější projev...
Jak poznáme bolest u novorozence, kojence a batolete - obrázek
Bolest je obranný reflex signalizující nebezpečí začínajícího nebo již probíhajícího onemocnění. Bolestivý  vjem je obvykle doprovázen vegetativní/mimovolní reakcí: zrychlený tep a dech, zvýšený krevní tlak, rozšíření zornic, pocení a...
Fyziologie bolesti - obrázek
Bezprostředně po narození je vnímání bolesti mírně sníženo, neboť je práh bolesti vyšší. V dalším průběhu novorozeneckého věku se však tento práh fyziologicky snižuje, což znamená, že vnímání bolesti je naopak zvýšené.Asi po dvou dnech...
Separační úzkost u kojence a batolete - obrázek
V průběhu vývoje sociálního chování dítěte a rozvoje jeho emocí pozorujeme tři období fyziologické  úzkosti: úzkost 8. měsíce (v anglosaské literatuře se používá termín stranger anxiety nebo stranger wariness neboli úzkost z neznámé osoby...
Průběh separační úzkosti - obrázek
Separační  úzkost může způsobovat  strach ze tmy či noční můry a děsy, které vedou k poruše usínání a častému probouzení  v průběhu noci. Dítě často začne vyžadovat společné spaní s rodiči v jedné posteli. Porucha správného režimu...
Jak předcházet separační úzkosti a zmírňovat ji - obrázek
Úzkost 8. měsíce Zpočátku je vhodné, aby se neznámá osoba vyhnula přímému  očnímu kontaktu s dítětem a pár minut strávila pouze povídáním s rodiči v klidném prostředí. Až po chvíli je vhodné navázat oční kontakt, usmívat se a nabídnout dítěti...
Příčiny autismu v dětském věku - obrázek
Autismus je označení pro širokou skupinu onemocnění, která jsou zahrnuta pod název pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy či autistické spektrum. Tato onemocnění jsou definovaná postižením  tří složek: sociální interakce, komunikace...
Příčiny autismu - obrázek
Autismus  doprovázející řadu známých  již popsaných  onemocnění označujeme jako tzv. sekundární autismus a je důležité ho vyloučit v první řadě. Mezi nejčastější onemocnění vedoucí  k sekundárnímu autismu patří například  ...
Klinický obraz autismu - obrázek
Klinický obraz Nástup příznaků  onemocnění bývá obvykle  pozvolný.  Někdy však může dojít i k relativně náhlé ztrátě již nabytých dovedností. Přestože diagnóza klasického autismu nesmí být stanovena před 3. rokem, většina příznaků...
Diagnostika a terapie  - obrázek
Autismus je komplexní vývojové onemocnění nervové soustavy jedince,  které významně zasahuje do fungování  jedince  i jeho rodiny. Včasná diagnóza je klíčovým prvkem pro úspěšnou léčbu. Uvádí se, že při časném zahájení léčby může 75–...