Dítě A-Z - Očkování a nemoci dětí

Některá další doporučená očkování - obrázek
Hepatitida A  Preparáty AVAXIM 160, Havrix 1440 se podávají od 16 let, doporučeno je přeočkování  6–12 měsíců po první dávce. Preparát Havrix 720 monodose je možno podat od 1 roku do 15 let.   Meningokoková onemocnění  K...
Je očkování proti infekčním nemocem důležité? - obrázek
Očkování proti infekcím historicky prokázalo, že je úspěšným prostředkem,  jak bránit vzniku a šíření infekčních  onemocnění mezi lidmi. Je zřejmé, že v celé medicíně prozatím neexistuje  lepší způsob, jak dosáhnout snížení počtu...
Jak chrání očkování? - obrázek
Očkování většinou v lidském těle napodobuje  situaci, jako kdyby probíhala přirozená infekce. Poté, co se očkovací látka se svou aktivní složkou (tzv. antigenem) dostane do těla, je z tohoto místa za pomoci speciálních buněk dopravena do...
Jak dlouho chrání očkování - obrázek
Podle typu očkovací látky a podle délky inkubační doby infekce, tedy doby, kdy se nemoc po nakažení projeví, lze odhadovat, na jak dlouho očkování může ochránit. Živé, avšak oslabené očkovací látky se většinou podávají jen v jedné dávce...
Jak funguje princip kolektivní imunity?
Očkování má v lidské populaci dvě základní funkce: individuální a kolektivní. Na individuální úrovni musí chránit očkovaného člověka, aby infekcí neonemocněl. Pomocí pravidelného plošného očkování se naopak snažíme docílit proočkování co...
Co se stane, když se přestane očkovat? - obrázek
Pokaždé, když bylo očkování proti infekční  nemoci v celé populaci z různých důvodů přerušeno, se zvýšily počty nemocných. Na konci minulého  století se ve Velké Británii, Japonsku a dalších vyspělých zemích přestalo očkovat proti dávivému...
Je očkování škodlivé nebo je spíše přínosem v boji proti přenosným onemocněním? - obrázek
Očkování proti běžným dětským chorobám  je v posledních letech »otloukánkem«, na kterého se svaluje vina za všechny zvýšené výskyty neinfekčních nemocí nebo různé nové jevy. Očkování byl také často přisuzován vznik i přibývání případů cukrovky...
Jak vědecky prokázat vztah mezi očkováním a následkem? - obrázek
Očkování zpravidla dostává každý člověk na této planetě, a tak je nasnadě, že toho řada pseudoodborníků ráda využívá. Podobně lze dát zvýšený výskyt nových onemocnění  do souvislosti s některými normálními činnostmi, jako je snídání chleba nebo...
Proč je očkování povinné? Kdy byla zakotvena povinnost se nechat očkovat? - obrázek
Očkování na území České republiky má dlouholetou tradici. V samostatném Československu mělo očkování vždy legislativní rámec, a např. poprvé  v našem státě bylo uzákoněno očkování proti variole v roce 1919 zákonem 412/1919,  ...