Poruchy vědomí

Poruchy vědomí - obrázek
Poruchy vědomí - obrázek

U dítěte může dojít k poruše vědomí z mnoha příčin. Jednou z nejčastějších bývá úraz hlavy. Změna stavu vědomí provází ale i otravu, vysokou horečku, neurologické onemocnění.Vyskytuje se při rozvratu vnitřního prostředí, provází nízkou nebo vysokou hladinu krevního cukru, změny v iontové rovnováze při ztrátě tělesné tekutiny (odborně dehydratace). Ztráta vědomí je časným projevem akutního nedostatku kyslíku v krvi při poruše základních životních funkcí – dýchání a krevního oběhu.

Porucha vědomí může mít různě vyjádřené příznaky. Dítě může být zmatené, zvýšeně aktivní, nepoznává svoje okolí a nespolupracuje s rodiči. Jindy je naopak nápadně klidné, spavé a apatické. Malý kojenec se nehlásí o jídlo, větší dítě stravu i tekutiny odmítá. Porucha může vyústit v bezvědomí. Dítě nereaguje na hlasité oslovení ani na doteky a jemné zatřesení. Má zcela povolené svalové napětí, bezvládně se zhroutí v náručí nebo na podložku.

Bezvědomí je stav, který sice nemusí vypadat na první pohled dramaticky, dítě vypadá, jako když spí, ale ohrožuje dětského pacienta bezprostředně na životě. Při ztrátě vědomí mizí obranné reflexy, jako je kašel, dítě nepolyká. Kořen jazyka vlastní vahou zapadá k zadní stěně hltanu a ucpává tak i vstup do dýchacích cest – dítě se začíná dusit. Zvyšuje se riziko vdechnutí obsahu žaludku (aspirace), tekutiny nebo předmětu z dutiny ústní (krev, vyražený zub, cizí těleso). Déletrvající bezvědomí, obzvláště u pacienta, kterému  není poskytnuta včas a správně pomoc, bývá komplikováno zástavou dýchání a krevního  oběhu.

Zjistíme-­li, že dítě nereaguje, musíme začít okamžitě jednat!

První pomoc při bezvědomí