Pravidelná hygiena dutiny ústní

Hygiena dutiny ústní u dětí
Hygiena dutiny ústní u dětí

Dutina ústní je osídlena obrovským množstvím mikroorganismů (jejich hustota je udávána 107.g-1), z nichž většina lpí na povrchu zubu ve struktuře, kterou nazýváme mikrobiální povlak, zkráceně zubní plak. Část těchto mikroorganismů se nachází na povrchu sliznic a v tekutinách dutiny ústní. Právě z této části se osidluje povrch zubů po jejich čištění a obnovuje se tak zubní plak.

Složení mikroorganismů se mění v čase a souvisí s frekvencí a kvalitou ústní hygieny. Bakterie v tomto povlaku se podílejí na vzniku zubního kazu a dalších onemocněních, jako je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů (odborně: parodontitida). Pokud bakteriální povlak není z povrchu zubů odstraněn, tak se do něj během následujících 24 hodin začínají zabudovávat minerály ze slin, a tak vzniká zubní kámen.

O vývoji složení mikroorganismů se rozhoduje již v předporodním (odborně: prenatálním) období tím, jak se nastávající matka stará o svůj chrup a zubní hygienu. Po porodu je v těsném kontaktu se svým dítětem a je tak nejpravděpodobnějším zdrojem mikroorganismů, které osídlí dutinu ústní dítěte. Dále už v době těhotenství může přítomnost bakterií ovlivňovat zdravotní stav matky a potažmo tím i dítěte. Pro stanovení rizika vzniku zubního kazu lze u matky v těhotenství provést orientační test na přítomnost bakterie nejčastěji zodpovědné za vznik zubního kazu –Streptococcus mutans – ve slinách. Dle výsledku lze po konzultaci se zubním lékařem doporučit výplachy ústními vodami s antimikrobiálními účinky (např. s obsahem chlorhexidinu). Kromě toho lze těhotné ženě doporučit užívání žvýkaček nebo pastilek s xylitolem k redukci počtu mikroorganismů vyvolávajících kaz (odborně: kariogenní). Prvních 24 hodin po spontánním porodu odpovídá slizniční mikroflóra mikroflóře z porodních cest – homofermentativní laktobacily, prevotelly, Stafylococcus epidermidis, někdy kandidy. Jakmile začne dítě přijímat výživu, objeví se viridující streptokoky, heterofermentativní laktobacily, korynebakterie a propionibakterie. Po porodu císařským řezem se v ústech novorozence nejdříve objeví typická kožní flóra –Stafylococcus epidermidis a viridující streptokoky.

 

Autor: MUDr. Jana VašákováKlinika dětské stomatochirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti Galén, Praha 2015