První pomoc při šoku

První pomoc při šoku
První pomoc při šoku

První pomoc při šoku – správná poloha dítěte a "pravidlo 5 T"

  • uložte dítě do protišokové polohy, tj. vleže na zádech, se sníženou horní polovinou těla. Dolní končetiny podložte alespoň o 30 cm. Tím napomůžete prokrvení životně důležitých orgánů (odborně centralizace oběhu). U nejtěžších  stavů, provázejících např. masivní ztrátu krve, doplňte polohu zvednutím dolních nebo všech čtyř končetin kolmo k tělu,
  • tišení bolesti – spočívá ve správném ošetření základního poranění (rychle zastavte krvácení, chlaďte popáleniny, šetrně a správně znehybněte  zlomeniny apod.). Nikdy nepodávejte léky tišící bolest ústy (nevstřebají se, naopak mohou vyvolat zvracení),
  • teplo – snažte se udržet optimální tělesnou teplotu zraněného dítěte. Především zabraňte jeho podchlazení, ale i přehřátí. V zimě dejte přikrývku nejen na dítě, ale zejména i pod ně. V létě dítě uložte ze slunečního svitu do stínu,
  • tekutiny – snažte se tlumit pocit žízně otíráním rtů a obličeje vlhkým kapesníkem. Nikdy nepodávávejte tekutiny ústy, obvykle nenastane jejich vstřebání ze zažívacího traktu. Dítě může začít zvracet. Příjem ústy by později mohl komplikovat pravděpodobnou celkovou  anestezii (narkózu). Podání ztracených tekutin je důležitou složkou léčby šoku, ale patří až do rukou lékaře. Ten tak činí formou náhradních roztoků, které podává do žíly (infuze, infuzní roztoky),
  • ticho – snažte se zajistit klid v okolí zraněného.  Váš správný psychologický  přístup je prvním léčebným  krokem. S dítětem klidně hovořte, snažte se je utišit, většímu dítěti přiměřeně s ohledem na jeho stav vysvětlete jaké zranění má, jak mu pomůžete. Ujistěte je, že jste přivolali rodiče a lékaře,
  • transport – zraněné dítě s příznaky šoku nikdy vlastními silami nedopra­vujte do zdravotnického zařízení. Hrozí reálné nebezpečí výrazného zhoršení stavu dítěte během transportu (posun zlomených kostí, zapadnutí jazyka a vdechnutí zvratků). Co nejdříve přivolejte  ZZS. Vždy zdůrazněte, že se jed­ná o dětského pacienta s příznaky rozvíjejícího se poúrazového  šoku.

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015