První pomoc při zástavě dýchání - školní věk a starší

První pomoc při zástavě dýchání - školní věk a starší - obrázek
První pomoc při zástavě dýchání - školní věk a starší - obrázek

Doporučení se v mnoha směrech blíží KPR dospělého, nesmíme však zapomínat na šetrnost, především při stlačování hrudníku, a na hloubku umělých vdechů. Sílu volíme podle fyzické zdatnosti dítěte. V následujícím  textu je ve stručnosti uveden jen nejzákladnější postup, který je podrobněji popsán v souvisejících článcích.

1. Zjistěte stav vědomí

  • zkontrolujte stav vědomí hlasitým oslovením,  jemným zatřesením.

2. zajistěte volné dýchací cesty

  • otevřete a prohlédněte dutinu ústní, v případě potřeby ji vyčistěte,
  • maximálním záklonem hlavy uvolněte dýchací cesty, jestliže existuje podezření na poranění krční páteře, použijte tzv. trojitý manévr,
  • k odstranění vdechnutého  cizího tělesa lze opakovaně užít tyto manévry: úder do zad, rázné stlačení nadbřišku, stlačení dolní třetiny hrudníku. Vyzývejte postiženého k mohutnému  kašli.

3. zajistěte dýchání

  • zahajte umělé dýchání pěti hlubokými  vdechy v průběhu 4–5 sekund, každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý (1–1,5 s), s dostatečným objemem,  kterému odpovídá hlubší výdech zachránce. Dbejte na to, aby se hrudník při vdechu viditelně a dostatečně zvedal,
  • dýchejte frekvencí  12 vdechů za minutu (1 vdech za 5 sekund)!

4. zajistěte krevní oběh

  • hrudník stlačujte v polovině hrudní kosti dlaní jedné nebo obou rukou (dle fyzické vyspělosti dítěte), stlačujte o jednu třetinu předozadního  průměru (cca o 3–5 cm),
  • stlačujte frekvencí 100 stlačení/min. Kombinovanou resuscitaci provádějte v poměru 2 vdechy : 30 stlačení:

– na dva umělé vdechy proveďte v masáži krátkou přestávku,
– průběžně  kontrolujte  životní funkce po prvních třech cyklech KPR a dále po každých 3–5 cyklech.

5. uložte dítě do  stabilizované polohy

 

Související články:

První pomoc při zástavě dýchání - novorozenec a kojenec

První pomoc při zástavě dýchání - batole a předškolní věk

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015