Psychomotorický vývoj dítěte

Psychomotorický vývoj dítěte - obrázek
Psychomotorický vývoj dítěte - obrázek

V psychomotorickém vývoji hodnotíme tři složky: 

1.    hrubou a jemnou motoriku,
2.    sociální interakce,
3.    vývoj řeči.

Dítě se může vyvíjet buď tzv. harmonicky, to znamená normální vývoj ve všech třech složkách, nebo naopak může nastat povšechné opoždění a dítě se vyvíjí disharmonicky,  vývoj je tedy nerovnoměrný s dominantním postižením určité vývojové složky. 

Vývoj novorozence se hodnotí pomocí výbavnosti a intenzity novorozeneckých reflexů. Při optimálním fyziologickém napětí svalu mluvíme odborně o normotonii. Abnormální je stav snížení svalového tonu (odborně: hypotonie), které může být původem z centrální nervové soustavy (příčina je v mozku) nebo periferní nervové soustavy, přičemž porucha nastane v místě přestupu nervu na sval (odborně: nervosvalová jednotka). Přetrvávání hypertonie neboli zvýšení svalového tonu (odborně: spasticita) je také patologickým stavem. Patologickou hypertonii však musíme odlišit od tzv. fyziologické hypertonie, která charakterizuje období zvýšeného svalového napětí během prvních 3 měsíců života. Pozorujeme ohnuté postavení končetin (odborně: flekční); až po 3. měsíci života začíná dítě pomalu otevírat pěstičky a sahat po hračce. Pokud je hypotonie či hypertonie vyjádřena pouze mírně, mluvíme o centrální tonusové nebo koordinační poruše.

Častým brzkým projevem je pohyb hlavičky k jedné straně (odborně: predilekce nebo preference) s následným upřednostňováním končetin na straně pohledu. Záhlaví se může zešikmit (odborně: plagiocefalie), někdy může dojít až k rozvoji tzv. hemisyndromu, což je zvýšené svalové napětí na jedné straně těla, a naopak snížené na straně druhé. Většinou dochází k úpravě stavu po řádném polohování a rehabilitaci. Existuje řada metod se speciálními cviky určenými pro tyto stavy (například v kojeneckém věku podle Vojty, později podle Bobatha).

Vývoj hrubé motoriky 
Mezi 1. a 4. týdnem novorozenec otočí hlavičku na obě strany, ve 3 měsících tzv. pase hříbátka, mezi 4. a 5. měsícem se dítě začíná přetáčet a v 7 měsících sedí s oporou. V 9 měsících dítě již leze po čtyřech a samo se posadí, od 10 měsíců pozorujeme zkusmý stoj a první krůčky s oporou. Ve 12 měsících se obvykle rozvíjí samostatná chůze. Opoždění chůze se až do 16 měsíců považuje obvykle za normální. V 18 měsících je již dítě schopno chůze do schodů s držením a běhu. Dvouleté dítě chodí do schodů bez držení, tříleté střídá nohy na schodišti a čtyřleté skáče po jedné noze.

Vývoj jemné motoriky 
Při hodnocení jemné motoriky si všímáme otevírání pěstiček ve 3 měsících věku, sahání po hračce ve 4 měsících a uchopení hračky v 6 měsících. Mezi 9. a 12. měsícem věku se objevuje tzv. pinzetový úchop, v 18 měsících se dítě napije samo z hrnku. Dvouleté dítě vezme tužku prsty, manipuluje s předměty a samo se nají. Ve třech letech si dokáže zašněrovat botu a nakreslí kroužek.
 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. a prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. 
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015