Technika čištění zubů - kartáček

Technika čištění zubů
Technika čištění zubů

Rodičům doporučujeme čistit dětem zuby technikou  drobných krouživých pohybů po všech zubních ploškách, každou čelist samostatně, minimálně dvě minuty. Začínáme nejprve čistit vnitřní plošky zubů, potom opět drobnými krouživými pohyby zevní plošky zubů. ​Vodorovnými pohyby kartáčku zepředu dozadu a ze strany na stranu lze čistit pouze žvýkací plošky a řezací hrany zubů. Pro účinné čištění je zapotřebí zubní kartáček k zubům a dásním mírně (avšak bezbolestně) přitlačit. Jakmile se prořežou i druhé dočasné stoličky, doporučíme rodičům k čištění mezizubních prostor zubů u svých potomků používat zubní nit na držátku, minimálně dvakrát týdně.

S přibývajícím věkem (po prořezání druhé dočasné stoličky, tj. cca od 3 let) pak i u dětí používáme zubní nit každý den po čištění zubů. Čistíme především  mezizubní prostory mezi dočasnými stoličkami a dočasnými horními řezáky, jejichž tvar s plošnými kontakty je rizikovým místem pro vznik mezizubních kazů. V místech, která jsou hůře přístupná, zůstává na zubech zubní plak (zejména po čištění zubů pouze samotnými dětmi).

Neočištěný plak můžeme ozřejmit tzv. revelátory. Jedná se o běžná potravinářská barviva (např. Erytrosin),  která jsou součástí plakdetektorových tablet nebo ústních vod pro domácí použití. Obarvený zubní plak je dobře vidět a lze jej dočistit.

Výhodou je hlavně názorné předvedení úrovně vyčištění zubů, což by děti mělo motivovat k lepšímu provádění ústní hygieny.

Rodiče  by měli dočišťovat  chrup  svého dítěte do osmi až deseti let věku. Podle toho, jak je dítě zručné, se postupně učí čistit si zuby buď Bassovou  technikou (drobnými krouživými pohyby kartáčkem směřujícím  pod úhlem 45 ° ke kořeni zubu), nebo Stillmanovou  modifikovanou  metodou (vibračními  pohyby směrem od dásně ke kousací plošce zubu).

Vedle zubního kartáčku a pasty se dočišťují mezizubní prostory zubní nití, přičemž největší pozornost  je doporučeno věnovat prostoru  mezi dočasnou a stálou stoličkou. Pro hůře přístupná místa, jako jsou zadní plošky stoliček nebo kousací plošky stálých stoliček, lze použít také jednosvazkové  zubní kartáčky. Profesionální dentální hygiena je doporučována dětem od osmi let věku. Ve dvanácti letech si děti čistí zuby pomocí běžně dostupných prostředků ústní hygieny pro dospělé.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015