Význam fluoridových tablet v prevenci zubního kazu

Význam fluoridových tablet v prevenci zubního kazu
Význam fluoridových tablet v prevenci zubního kazu

Lokální aplikace je účinnější a bezpečnější než systémová fluoridace. Pitná voda se v České republice fluoridovala v letech 1956–1988. Na vrcholu rozšíření fluoridovanou vodu pilo 35 % české populace (na Slovensku se nefluoridovala voda nikde). Zastavení fluoridace v roce 1988 nemělo na setrvalý pokles kazivosti žádný vliv. Tento pokles je dán rozšířením používání fluoridových zubních past v populaci. Množství fluoridů v pastách odpovídá věku dítěte.

Pro stanovení množství přijímaných fluoridů u dětí hovoříme o tzv. fluoridovém pozadí. Fyziologická potřeba je v rozmezí 0,04–0,06 mg na 1 kg váhy dítěte na den. Pro stanovení fluoridového pozadí je třeba sečíst dítětem přijímané fluoridy z balené vody, pokud ji pije, z fluoridované kuchyňské soli (250 mg fluoridů na 1 kg soli, např. Solné mlýny Olomouc, Jedlá kamenná sůl, Alpská sůl, Solsanka), z fluoridovaného mléka a z potravin s vyšším obsahem fluoridů (černý čaj, čerstvé ryby). V současné době se ukazuje pro prevenci kazu na dočasných zubech příjem fluoridovaného mléka (v ČR zatím nedostupné) u dětí ve věku od tří let ve spojení s odpovídající fluoridovanou pastou podle věku dítěte a s pestrou stravou za dostatečný. Riziko postižení stálých zubů fluorózou je v tomto případě minimální

Význam fluoridových tablet v prevenci zubního kazu v předškolním a školním věku byl v posledních třech dekádách přehodnocen a např. Světová zdravotnická organizace již od poloviny devadesátých let fluoridové tablety neuvádí mezi doporučenými prostředky pro plošnou, individuální nebo skupinovou prevenci.

V odborné literatuře existují hodnověrné důkazy o tom, že:

  • tablety podávané během těhotenství nemají žádný účinek na kazivost dočasného chrupu dítěte,
  • po narození podávané tablety neovlivňují významně kazivost dočasného chrupu, i když preventivní účinek na stálý chrup významný je,
  • podávání fluoridových tablet v mladším předškolním věku významně zvyšuje riziko dentální fluorózy ve stálém chrupu,
  • preventivní účinek tablet u dětí ve stálém chrupu se projevuje jen při mnohaletém a pravidelném dodržování dávkového schématu, které většina rodičů neplní.

V České republice jsou k dispozici tablety Natrium fluoratum Slovakofarma a Zymafluor Novartis s obsahem 0,25 mg fluoridu v jedné tabletě. Oba preparáty jsou uvolněny i k volnému prodeji. Podávání fluoridových tablet se omezuje na děti se zvýšeným rizikem zubního kazu a se specifickými zdravotními riziky. K jejich vyhodnocení dochází poprvé ve 12 měsících při kontrole u dětského lékaře, který doporučí návštěvu u zubního lékaře. 

Doporučené dávkování fluoridových tablet s ohledem na věk, pravidelnost čistění zubů a obsahu fluoru v pitné vodě:

Věk

1–2 roky

2–4 roky

4–6 let

6 a více let

Pravidelné čištění zubní pastou s fluorem

F zubní pasta

ne

ne

ano

ne

ano

děti

dospělí

Fluorid v pitné vodě při pravidelném používání

Denní dávka tablet (1 tab. 0,25 mg F)

< 0,3 mg/l

0

2

1

3

2

4

2

0,3–0,6 mg/l

0

1

0

2

1

2

1

>0,6 mg/l

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj LKS r. 2010

Dalším prostředkem v boji se zubním kazem je xylitol, který umožňuje omezit nebo zastavit růst a množení bakterií (streptokoků, laktobacilů), které z jednoduchých cukrů vytvářejí organické kyseliny. Xylitol, který je chemickým složením podobný cukru, je bakteriemi absorbován, a protože nejsou schopny jej zpracovat, dochází ke zpomalení až zastavení jejich reprodukce. Jedná se o náhradní sladidlo, které je využíváno hlavně v dietě diabetiků. Přirozeným zdrojem xylitolu jsou čerstvé švestky, ale je dostupný i v ústních vodách nebo v pastilkách, které můžeme dítěti podávat pravidelně.

 

 

Autor: MUDr. Jana Vašáková
Klinika dětské stomatochirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015 
Pařízek A., Honzík T. a kol.