Daniela

Svátek mají Daniela, Petr (Claver) a Gorgon.

Jméno Daniela, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, má hebrejský původ a znamená "Bůh je můj soudce". Je ženským protějškem Daniela.

Toto jméno nosil největší starozákonní prorok, který se narodil roku 610 před Kristem. Působil v době, kdy lid izraelský žil v babylonském zajetí. Byl to velmi vzdělaný člověk a ovládal umění vykládání snů a věštby. Jednoho dne si jej proto povolal babylonský král Nabukadnezar, kterému se zdálo, že ve snu viděl, jak se nad ním tyčí obrovská socha. Měla zlatou hlavu, hruď ze stříbra, břicho a boky z bronzu a nohy ze železa a z hlíny. Náhle přilétl kámen a úderem do nohou celou sochu proměnil v prach. Vítr jej rozvál a kámen se přeměnil v horu, která pokryla celou zem. Daniel sen vysvětlil takto: "Králi, zlatá hlava sochy, to jsi ty sám. Její části ze stříbra, bronzu, železa a hlíny jsou království, která povstanou po tvém království. Některá budou silná, jiná slabá. Žádné však nebude trvat navěky. Kámen pak je království Boží, které je větší než kterékoliv pozemské a nikdy nepodlehne zkáze."

V našem církevním kalendáři má dnes svátek Petr Claver (Klaver), který se narodil mezi lety 1580-81 ve Verdú (Španělsko). Ve věku 22 let vstoupil do jezuitského řádu a záhy se rozhodl, že bude vykonávat křesťanskou misii. Po mezistanicích v západní Indii a v Santa Fé de Bogotá přijal v roce 1616 kněžské svěcení v severokolumbijském městě Cartageně. Zde, v centru obchodu s černými otroky, působil Petr Claver téměř 40 let. Staral se o duševní i tělesné blaho zdejších obyvatel a také tisíců otroků. Jako mnoho jiných misionářů, také Petr působil nejen jako kněz, ale i jako lékař, sběratel almužen, učitel a ošetřovatel nemocných. Krátce před svou smrtí prý řekl, že během svého působení v Cartageně pokřtil na 300 tisíc černochů. Proto jej nazývali "apoštolem černochů". Rozumí se, že takto náročný život Petra notně unavil, a tak se stalo, že když 8. září roku 1654 v Cartageně umíral, byl již zcela vyčerpán. Ve světovém kalendáři má svátek právě při tomto datu.

Dalším dnešním světcem je Gorgon Římský, který se narodil někdy ve 3. století v Římě. Patří k velmi známým postavám mučedníků, ačkoliv o jeho životě toho mnoho nevíme. Zemřel v roce 305 za velkého pronásledování křesťanů. Tehdy vládl Římu císař Diokletianus, který má na svědomí smrt mnoha tisíců lidí. Gorgon byl popraven v Římě, podle tradice jej jeho přátelé pochovali na křesťanském hřbitově při římské via Lavicana, což je dnes široká a velice frekventovaná silnice vedoucí nalevo od Colossea. Gorgonův svátek je na seznamu mučedníků již od roku 354. V 8. století se jeho ostatky dostaly do slavného benediktinského opatství Gorze v Lotrinsku, které od té doby nese název sv. Gorgona.

Zdroj: www.libri.cz