David

 

 Svátek má David

V občanském kalendáři má dnes svátek David, ačkoli v křesťanském tomu tak bylo již včera. Toto prastaré jméno má zřejmě své počátky v asyrském slově dádu, jež znamená "miláček". Hebrejština si slovo přeměnila na dód. Zdá se, že jméno David je přezdívka. Původně znělo Davidu a říkalo se tak náčelníkovi nějaké ozbrojené skupiny bojovníků.

Nejslavnější nositel tohoto jména - židovský král David - takovým velitelem v mládí byl, a stavěl se na odpor dokonce samému králi Saulovi. Jeho příběh se již vypráví celá staletí. David přišel z Betléma ke dvoru krále Saula a měl jej rozptylovat hrou na harfu a zpěvem. Po nějakém čase vypukla válka mezi Židy a Filištíny (Filistaiové, Pelištejci). David se jednou vracel z návštěvy u otce a narazil na královské vojsko, které se právě chystalo k boji. Filištíni měli ve svém středu neuvěřitelně silného bojovníka - obra jménem Goliáš. Ten se bavil tím, že vyzýval Izraelce na souboj a všechny je hravě porážel, čímž celé židovské vojsko silně deprimoval. Další běh událostí je již dostatečně známý. Malý David přemohl obra Goliáše jenom prakem a svým důvtipem, Filištínci se rozprchli a židovské vojsko získalo velkou kořist. Král Saul se však místo radosti z porážky nepřítele začal obávat o svůj trůn a ukládal Davidovi o život. Mladík se nakonec zachránil pouze útěkem do Judských hor, kde vedl oddíl čtyřiceti mužů a bojoval prakticky proti všem. V horách setrval až do Saulovy smrti, po níž se stal židovským králem. Přenesl královské sídlo z Hebronu do Jeruzaléma, který dobyl. Zemřel po čtyřicetiletém panování a před svou smrtí jmenoval svým nástupcem syna Šalamouna.

V církevním kalendáři má dnes své jmeniny Evžen nebo také Eugen. Toto jméno znamená doslovně "urozený" či ještě přesněji "blahorodý". Jeho počátky hledejme až ve starém Řecku ve slově eugenés.

Evžen byl arcibiskupem v kastilském městě Toledu. V římském kalendáři měl svátek 13. listopadu. Byl prý to neobyčejně vzdělaný člověk a napsal mnohá učená pojednání, ale také několik básní. Další Evžen měl jmeniny 15. listopadu a byl přítelem a žákem francouzského národního světce Denise, který byl v roce 286 popraven na pařížském Montmartru. Evžen se stal hlavou křesťanské obce a dočkal se stejného konce jako jeho učitel.

V kalendáři má dnes svátek také Kolumba ze Sens. O jejím životě máme spíše legendární pojednání. Ve středověku patřila především ve Francii k nejvíce uctívaným světicím. Podle tradice pocházela buď ze Sens, nebo ze španělské Zaragozy. Prý odmítla ruku syna císaře Aureliana, za což se dočkala v roce 273 popravy. Kolumbin kult je doložen již v 6. století. Král Chlothar III. založil na Kolumbině hrobě v Sens klášter Ste-Colombe-les-Sens, který byl ovšem v roce 1792 za revoluce zcela zničen. Vedle Sens byla Kolumba uctívána i ve Flandrech, Rimini a její kostel je i v Kolíně nad Rýnem.

"ŽIVOT SPÍŠE ZAKOUŠÍME, NEŽ POZNÁVÁME."
(Josef Čapek)

Zdroj: www.libri.cz