Dorota

V občanském kalendáři má tento týden jako první žena svátek Dorota. Historii jména i příběh slavné mučednice Doroty známe již od 26. února, kdy jsme se připomněli její památku dle církevního kalendáře. Další jméno tohoto týdne Anežku jsme si představili. Dnes tedy uvádíme jméno Stella.

Jméno Stela (Stella), vzniklo z latinského slova stella - "hvězda". Ve světě je velmi rozšířeno. V románských zemích má podobu Estella či Stelle. Ze stejného základu pochází i jméno Eustella. Víme o ní, že žila ve 3. století v Galii a byla žačkou biskupa Eutropia. Když byl tento světec popraven, hrdinně pochovala jeho zmučené tělo. Dostalo se jí stejného údělu - také ona zemřela rukou kata.

Domácí podoby: Stelka, Steli(nka), Stelina, Steluš(ka), ap.
Slovensky: Stela
Německy, holandsky, švédsky, dánsky, italsky, španělsky, rusky, maďarsky: Stella
Anglicky: Stella, Estella
Francouzsky: Stella, Estelle, Est(r)ella
Polsky: Stella, Estella

Běžně užíváno.

Jmeniny 26. února.

Stejný význam jako Stela má i jméno Ester. Základ slova stér znamená "hvězda" a pochází z řeckého slova astér. Znamená to, že Ester má stejný základ jako slova astronomie nebo astrologie.

Toto jméno nosila také hrdinka biblického příběhu, který vypráví Kniha Ester. Mladá schovanka Žida Mordokaje kdekoho okouzlovala svou neobyčejnou krásou. Není tedy divu, že padla do oka i samotnému perskému králi Achašverovi, panovníkovi, jenž kraloval "nad sto dvaceti krajinami od Indie až po Kúš". Když dosáhl zralých let, rozhodl se, že se ožení. Celý rok jeho náhončí sháněli dívky z celé země a poskytovali jim prvotřídní péči. Dívky se koupaly v myrhovém oleji, natíraly se drahými balzámy, učily se líčit si tváře a česat si vlasy do zářivého lesku. Jedna po druhé pak předstupovaly před krále. Když přišla na řadu Ester, král úžasem zcela oněměl. Neváhal ani na okamžik a vzal si ji za manželku. To však vadilo jednomu z králových rádců Hamanovi. Namluvil proto Achašverovi, že lid izraelský proti němu neustále osnuje spiknutí a měl by raději být vyhlazen. Král povolil Hamanovi, aby celou záležitost vyřídil, jak sám uzná za vhodné. Ten se rozhodl, že v jediném dni usmrtí všechny Židy na všech místech říše. Když se to Ester dověděla, šla ke králi a vše mu oznámila. Král se na svého rádce rozlítil, nechal jej popravit a vydal nařízení, v němž oznamoval, že v celé říši musí být národ židovský veleben a uctíván. Na paměť této události slaví všichni Židé pohyblivý svátek Purim.

V církevním kalendáři vedle toho slaví  svátek Kazimír. Jméno je polského původu a je dnešního dne slaveno na celém světě. Pouze v našem občanském kalendáři se nachází u data 5. března.

Toto jméno nosilo mnoho významných polských vladařů. Jeden z nich zachránil Polsko před úplným rozvratem. Byl synem krále Měška II., ale svou vládu začal více než smolně, hned po otcově smrti byl vyhnán ze země. Vypuklé rozbroje ihned přerostly v domácí válku. Toho využil především český kníže Břetislav I., ihned opanoval velkou část Polska a odvezl z Hnězdna (Gniezno) chrámový poklad a tělo svatého Vojtěcha. To se ovšem nelíbilo německému císaři, jenž přinutil českého panovníka, aby část cenností vrátil. Ovšem nejcennější část pokladu je dodnes uložena ve Svatovítském chrámu. Zástupci polské šlechty, která si přála sjednocení země, povolali raději vyhnaného Kazimíra z exilu. Ten postupně obnovil pořádek v zemi a zemřel roku 1058 jako spokojený a všemi milovaný vladař.

Díky tomu se stalo jeho jméno v Polsku velmi populární.

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha, 1999

LIBRI