Drahomíra

V občanském kalendáři včera oslavila svátek Drahomíra. Je to staré slovanské jméno, které původně znělo Dragomira a lze je snad přeložit jako "drahý či slavný svět".

Nejznámější nositelkou tohoto jména je asi matka knížat Václava a Boleslava. Pocházela z kmene Stodoranů (kmen Polabských Slovanů) a patrně v roce 906 se uskutečnil její sňatek s Vratislavem Přemyslovcem. Tehdy byla již Drahomíra pokřtěna a stala se kněžnou. Byla prý prudké a ctižádostivé povahy, a tak po manželově smrti těžce nesla, že mladý Václav byl dán na vychování k babičce Ludmile, která tím uchopila otěže vlády v zemi. Proto musela být Ludmila zavražděna (921). Nastalo krátké období poručenské vlády Drahomířiny, avšak již o rok později se Václav ujal samostatné vlády. Brzy vypukl mezi matkou a synem ostrý konflikt, po kterém Drahomíra musela opustit knížecí dvůr. Po nějakém čase se poměry uklidnily a Václav ji požádal, aby se opět vrátila. A tak se stalo, že byla přítomna jeho vraždě ve Staré Boleslavi, a prý nad jeho tělem hořce plakala. Chtěla se o něho postarat, ale nebyla si jista svým životem a musela nakonec ze země uprchnout.

Domácí podoby: Draha, Drahule, Drahulka, Drahomírka, Mirka, Dražka.

Jmeniny 18. července

V našem církevním kalendáři má ve stejný den  svátek Emilián, avšak světový kalendář si jej připomíná až 12. listopadu. Základem je jméno slavného římského rodu Aemiliů a k němu patřící přídavné jméno Aemilianus, jehož význam vystihuje naše slovo "soutěžící" nebo "soupeřící".

Světec tohoto dne Emilián Kukulát se narodil kolem roku 474 ve Verdeju (Španělsko). Čtyřicet let žil jako poustevník v jeskyni a zároveň byl i opatem skupiny mnichů v pohoří Cogolly. Byl velmi uctíván především v severním Španělsku.

V našem kalendáři měl dříve svátek Kamil. I toto vícekrát již vysvětlované jméno má římský původ, označovalo chlapce či dívky vhodné pro chrámovou službu. Jeho dřívější dnešní patron Kamil z Lellis byl však Ital a jeho příběh jsme si připomněli již 14. července.

 

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI