Kdo je dula

Kdo je dula - obrázek
Kdo je dula - obrázek

Dula je název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především psychickou a někdy i fyzickou oporu těhotné ženě a přispívá k dobrému začátku života celé nové rodiny.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nenahrazuje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Dula dále provádí doporučení týkající se životosprávy v těhotenství, spolupracuje na přípravě porodního plánu, tvoří doprovod během porodu, provádí masáže, pomoc při volbě polohy a nefarmakologických úlevových prostředků během porodu. Měla by správně podporovat matku při zahájení kojení, předává zkušenosti s péčí o dítě a někdy zajišťuje i drobnou pomoc v domácnosti. Práci duly musí rodina sama finančně hradit.

 
 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

 

Témata: