Kontrola po šestinedělí

Kontrola po šestinedělí - obrázek
Kontrola po šestinedělí - obrázek

Po šestinedělí

by se měla žena dostavit k lékařské gynekologické prohlídce. Během této prohlídky lékař kontroluje zhojení porodních poranění, stav hráze, poševních stěn, děložního hrdla a uložení vnitřních rodidel. Součástí této prohlídky je vyšetření děložního čípku pod zvětšením pomocí přístroje, který se jmenuje kolposkop (metoda se nazývá kolposkopie) a odběr stěrů na cytologické vyšetření v rámci prevence možného vzniku rakoviny. Zejména na děložním hrdle nevzniká rakovina naráz, je-li žena řádně sledována a léčena, je možné tomuto druhu zhoubného bujení zcela předejít.

 

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015